Kabinetsdelegatie naar VN-Klimaatconferentie COP28 in Dubai

Een afvaardiging van het kabinet neemt deel aan de VN-Klimaatconferentie COP28, die dit jaar van 30 november tot en met 12 december plaatsvindt in Dubai, de Verenigde Arabische Emiraten. 

Minister-president Rutte is op vrijdag 1 december aanwezig bij de officiële opening van de klimaattop. Daarnaast heeft hij die dag ontmoetingen met regeringsleiders en neemt hij deel aan diverse bijeenkomsten en werksessies. De avond daarvoor, donderdag 30 november, spreekt hij met jongerenvertegenwoordigers die zich inzetten voor het klimaat.

Namens Nederland nemen ook minister Jetten voor Klimaat en Energie, minister Kaag van Financiën, minister Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof, minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat en staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat op verschillende dagen deel aan COP28.

De 28e klimaatconferentie richt zich deze keer op de Global Stocktake: de eerste evaluatie van wereldwijde klimaatactie sinds de afspraken in 2015 om opwarming van de aarde te beperken. Nederland zet zich in EU-verband in om deze doelen in zicht te houden door concrete stappen te zetten op mitigatie, adaptatie en financiering. Ook bouwt Nederland tijdens deze top aan een internationale kopgroep voor de afbouw van fossiele subsidies en zet het in op een Schade- en Verliesfonds met een brede financieringsbasis voor de meest kwetsbare landen.