Benoeming secretaris-generaal Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Drs. L. (Loes) Mulder wordt secretaris-generaal bij het ministerie van ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 1 januari 2024.

Loes Mulder is sinds augustus 2023 waarnemend secretaris-generaal bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarvoor was zij secretaris-generaal bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Eerder was zij onder andere directeur-generaal voor de Algemene Bestuursdienst bij het ministerie van BZK en directeur-generaal Vreemdelingenzaken, destijds onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en vanaf 2012 bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Loes Mulder studeerde Beleid en Bestuur in Internationale Organisaties aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Deze benoeming is tot stand gekomen via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.