Maatregelen voor bewuster speelgedrag en betere bescherming spelers van kansspelen

Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming neemt maatregelen om spelers van kansspelen bewuster te maken van hun speelgedrag en om spelers beter te beschermen tegen de risico’s van kansspelen.

Kansspelaanbieders moeten spelers meer wijzen op de risico’s van hun speelgedrag en de hoogte van hun inzet. De maatregelen bestaan uit een persoonlijk contactmoment als een speler een stortingslimiet van meer dan € 350 per maand instelt, het verplichten van neutrale omgevingen voor het instellen en wijzigen van speellimieten en het verplicht weergeven van bedragen in euro’s. Als een speler een limiet instelt moet nadrukkelijk gevraagd worden of de speler bereid is dat bedrag te verliezen. Ook moeten aanbieders voortaan verplicht meldingen sturen als spelers hun speel- of tijdslimieten naderen en moeten spelers worden uitgelogd als ze deze limieten bereiken. Het kabinet streeft ernaar de maatregelen eind 2024 in werking te laten treden. Ook de Kansspelautoriteit scherpt haar beleidsregels aan.

Minister Weerwind: “Iedereen die dat wil, moet verantwoord een kansspel kunnen spelen. Maar verantwoord spelen kan omslaan in problematisch gokken. Spelers moeten zich daar bewust van zijn en hiertegen beschermd worden. Dit gebeurt nu onvoldoende. Uit onderzoeken blijkt dat aanbieders spelers aanmoedigen meer geld in te zetten dan ze kunnen missen. Met deze maatregelen verplichten we aanbieders om eerder in te grijpen en geven we spelers meer grip op hun speelgedrag. Zo krijgen spelers meer bescherming tegen onmatig gokken en verslaving.”

Maatregelen voor extra bescherming

De maatregelen bestaan onder andere uit een persoonlijk contactmoment bij een hoge stortingslimiet. Als een speler een stortingslimiet wil instellen waarbij meer dan € 350 (of € 150 voor jongvolwassenen) per maand op zijn spelersrekening gestort kan worden, moet de kansspelaanbieder contact opnemen met de speler. In dit contact moet de speler gewezen worden op de hoogte van het bedrag, het risico om dit bedrag te verliezen, mogelijke hulp en ondersteuning en de gokstop van het uitsluitingsregister Cruks. Spelers die op het moment van invoering van de maatregelen een hogere limiet hebben dan deze bedragen, zullen worden gewezen op hun hoge limiet en de gevaren hiervan. Zij worden gevraagd nog eens naar hun limiet te kijken. Het contactmoment doorbreekt de roes en anonimiteit van het spelen, laat de speler extra reflecteren op het speelgedrag en moedigt het instellen van lagere stortingslimieten aan.

Andere maatregelen richten zich op het verantwoord bepalen van een limiet door spelers. Spelers moeten een limiet in een neutrale omgeving kunnen bepalen, zonder vooraf ingevulde opties en zonder afbeeldingen van of positieve associaties met kansspelen. Aanbieders moeten vragen of spelers bereid zijn het ingestelde bedrag te verliezen. De maatregelen gaan ook over bescherming tijdens het spelen. Aanbieders moeten spelers erop wijzen als zij kunnen kiezen voor een lagere inzet dan het standaard ingevulde bedrag. Meldingen moeten spelers daarnaast wijzen op hun limieten en elke 30 minuten op de duur van de spelsessie. Als een limiet bereikt wordt, moet een speler direct worden uitgelogd. Ook dit biedt de speler een extra moment om te reflecteren op het speelgedrag. Alle bedragen moeten bovendien worden weergegeven in euro’s zodat spelers te allen tijde beseffen met welke bedragen ze spelen.

Kansspelautoriteit

Ook de Kansspelautoriteit scherpt haar regels aan. Aanbieders krijgen een strengere zorgplicht en moeten actie ondernemen wanneer een speler risicovol speelgedrag vertoont. Als een speler meer dan € 700 (of € 350 voor jongvolwassenen) op hun spelersrekening stort, moet de aanbieder actief onderzoeken of de speler dit bedrag kan dragen. Als er geen contact gelegd kan worden met de speler, moet de toegang tot het account worden beperkt. Om deze aanscherping mogelijk te maken moeten aanbieders spelers voortdurend gaan monitoren om tijdig in te kunnen grijpen.