Opvang derdelanders stopt na 4 maart 2024

Derdelanders uit Oekraïne zijn na 4 maart verplicht Nederland binnen 28 dagen te verlaten. Dit is een gevolg van een uitspraak van de Raad van State. Het hoogste rechtsorgaan bepaalde begin deze maand dat de zogeheten derdelanders na 4 maart geen recht meer hebben op verblijf onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB). Het gaat om een groep van ongeveer 2.760 mensen die niet de Oekraïense nationaliteit heeft, maar daar verbleef met een tijdelijke verblijfsvergunning voor bijvoorbeeld werk of studie.

Voor een verplicht vertrek van derdelanders geldt een uitzondering als ze een lopende asielaanvraag hebben of een reguliere verblijfsvergunning hebben gekregen, zoals een studie- of werkvisum.    

Volgens staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel en Migratie kan het merendeel van de derdelanders veilig terug naar het land van herkomst. “Behalve als zij daar te vrezen hebben voor geweld of vervolging, dan kunnen zij hier asiel aanvragen. Het is goed dat er na een lange periode van onzekerheid nu duidelijkheid komt voor deze groep derdelanders.”  

Asielaanvraag

Ongeveer 740 derdelanders hebben al bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) aangegeven door te willen gaan met hun asielaanvraag. Deze groep houdt ook na 4 maart recht op opvang bij het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Gemeenten zijn gevraagd derdelanders met een lopende asielaanvraag opvang te blijven bieden totdat zij overgeplaatst kunnen worden naar het COA.     

Derdelanders die niet eerder bij de IND aangegeven hebben hun asielaanvraag door te willen zetten, kunnen een nieuwe asielaanvraag doen bij de IND als zij van mening zijn niet terug te kunnen keren naar het land van herkomst omdat ze daar onveilig zijn. Zij behouden het recht op opvang bij het COA, maar mogen het 1e half jaar niet werken in Nederland.

Vertrek

Derdelanders die geen asiel aanvragen of van wie de asielaanvraag is afgewezen, zijn verplicht Nederland te verlaten binnen 28 dagen na 4 maart. Gemeenten blijven derdelanders tijdens deze periode opvangen; het Rijk vergoedt de kosten hiervoor. Het remigratiebeleid van de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) dat loopt tot en met 4 maart 2024 kan derdelanders helpen bij vertrek. 

Kamerbrief

Gevolgen uitspraak Raad van State tijdelijke bescherming derdelander uit Oekraïne