Lancering nieuw Dashboard Rijks ICT

De Rijksoverheid werkt voortdurend aan ICT en informatievoorziening (IV) voor een goed werkende digitale dienstverlening en een betrouwbare digitale overheid. Goed werkende ICT-systemen en informatievoorziening zijn steeds belangrijker voor de Rijksoverheid en de samenleving. De Rijksoverheid wil de de informatie over deze systemen en voorzieningen nog transparanter, uitgebreider en op een open manier beschikbaar maken. Een grote stap hierin is een vernieuwd Rijks ICT Dashboard.

Vernieuwd dashboard

Het doel van het vernieuwde dashboard is om  openheid te bieden en kennis te delen. Het dashboard moet op een toegankelijke wijze de toegevoegde waarde van ICT en informatievoorziening in beeld te brengen. Daarbij moet dashboard een breed publiek informeren: van Tweede Kamerleden tot geïnteresseerde burgers en medewerkers bij overheidsorganisaties. Er is bij de ontwikkeling van het vernieuwde dashboard dan ook extra nadruk gelegd op toegankelijkheid.

Waar het voormalige dashboard een overzicht was van vooral grote ICT-projecten, is op het vernieuwde dashboard nu meer informatie te vinden. Ook is de hoeveelheid activiteiten op de site uitgebreid. Daarnaast zijn de maatschappelijke voordelen van de grote ICT-activiteiten en de onderwerpen informatiehuishouding en algoritmen toegevoegd. Verder is het dashboard gebruiksvriendelijker en heeft het nu een A-status voor digitale toegankelijkheid.

Toekomst

Het Rijks ICT-dashboard staat na de lancering niet stil, het wordt in 2024 verder vernieuwd. Zo is het de bedoeling dat het dashboard in de toekomst volledig open source zal zijn. Daarnaast wordt verder gewerkt aan het toevoegen van meer inhoudelijke duiding en inzicht in Kamervragen over ICT-activiteiten, inzicht in de aanbevelingen van het Adviescollege ICT-toetsing en de begroting van digitalisering.

Open en waardengedreven dashboard

De vernieuwing van het dashboard past bij de ontwikkeling van een open overheid.
In een tijd dat meer data wordt verzameld, gedeeld, en op nieuwe manieren wordt gebruikt, is er een toenemend belang van transparantie en context op het gebied van ICT en informatievoorziening. Door steeds meer informatie open te stellen kan de overheid beter gecontroleerd worden, wat de kwaliteit van de ICT en informatievoorziening verder kan verbeteren. Zo dragen we bij aan het vertrouwen in de Rijksoverheid en de digitale wereld.

Het dashboard is te vinden via Rijks ICT-dashboard (rijksictdashboard.nl)