Gemeenten starten proef om statushouders direct aan werk te helpen

Werk draagt sterk bij aan de integratie van statushouders. 5 gemeenten en regio’s zijn gestart met het direct aanbieden van betaalde banen aan statushouders die zich vanuit de asielopvang vestigen in hun gemeente. Vandaag vond de kick-off van deze proef plaats in aanwezigheid van minister Van Gennip, deelnemende gemeenten, werkgevers en een statushouder.

De gemeenten Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam, regiogemeenten Meijerstad, Vught, Boxtel en Nuenen en arbeidsmarktregio Helmond de Peel werken op verschillende manieren aan startbanen voor statushouders die in hun gemeente komen wonen. Deze proeven worden dit jaar intensief gemonitord en geëvalueerd. Vanuit het perspectief van statushouders, werkgevers en gemeenten. De geleerde lessen worden gedeeld met andere gemeenten, zodat zij ook aan de slag kunnen gaan met startbanen voor statushouders.

Betere positie op de arbeidsmarkt

Statushouders die bij vestiging in een gemeente meteen een betaalde baan krijgen, kunnen direct participeren en de taal leren op de werkvloer. Het versterkt hun positie op de arbeidsmarkt en versnelt het doorstromen naar een reguliere baan. Intensieve begeleiding is nodig, maar het loont de moeite voor statushouders, werkgevers en de samenleving.

Minister Van Gennip: “Door te werken kunnen statushouders een zelfstandig bestaan opbouwen, de taal leren, bijdragen aan de samenleving. Het is het essentieel dat zij de kans krijgen én grijpen om zo snel mogelijk aan het werk te gaan. Het zou een gemiste kans zijn als we talent onbenut laten, want we hebben iedereen op deze arbeidsmarkt hard nodig. Durf verder te kijken! En laten we niet vasthouden aan de stempel ‘statushouder’. Op een gegeven moment is iemand gewoon Nederlander, een collega.”

Plan van aanpak: Statushouders aan het werk

De proef om statushouders direct een baan te bieden is onderdeel van het Plan van aanpak Statushouders aan het werk. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid financiert dit.