Communicatietoolkit voor Wet Goed Verhuurdershap voor gemeenten en brancheorganisaties beschikbaar

Informatie voor huurders en verhuurders is nu beschikbaar voor gemeenten en brancheorganisaties in de toolkit Wet goed verhuurderschap. De personaliseerbare brochures, social media posts en posters zijn onderdeel van een landelijke informatiecampagne. Gemeenten kunnen via de communicatiemiddelen ook extra aandacht geven aan hun meldpunt goed verhuurderschap. Per 1 januari 2024 dienen alle gemeenten zo’n meldpunt te hebben. 

Sinds 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht. Deze wet zorgt voor meer duidelijkheid voor verhuurders over wat wel en niet mag en betere bescherming voor huurders. Ook krijgen gemeenten meer mogelijkheden om op te treden tegen huurmisstanden als dat nodig is. De informatiecampagne is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken om verhuurders en huurders bewuster te maken van de nieuwe regels. Vanaf februari verschijnt er op diverse kanalen informatie die huurders en verhuurders over de wet informeert en stimuleert om in actie te komen.

Minister De Jonge: “De meeste verhuurders doen het al goed en de meeste huurders zijn blij met hun verhuurder. Toch kennen niet alle verhuurders de nieuwe regels en niet alle huurders weten waar ze recht op hebben. Daar gaat deze informatiecampagne bij helpen. Ook krijgen de  gemeenten  de mogelijkheid om hun meldpunt goed in de schijnwerper te zetten. Goed(ver)huren doen we samen!”

Eigen doelgroep bereiken

De middelen uit de toolkit kunnen vanaf nu worden ingezet door belanghebbenden, zoals gemeenten en brancheorganisaties. Zij kunnen de middelen personaliseren en inzetten om hun eigen doelgroep of achterban te bereiken. Ook zijn er in de toolkit tips te vinden voor gemeenten voor de communicatie over het meldpunt dat alle gemeenten sinds 1 januari dienen te hebben.

Alle regels omtrent de Wet goed verhuurderschap zijn te vinden op goedeverhuur.nl. Voor huurders is meer informatie te vinden op goedehuur.nl.

Zie ook: