Minder verplichting tot financiële verantwoording voor bedrijven

Minder bedrijven hoeven verplicht een controle van de jaarverslaggeving door een accountant te laten uitvoeren en een bestuursverslag op te stellen. Ook hoeven minder ondernemingen een uitgebreide jaarrekening op te stellen. Het kabinet heeft hiertoe besloten ter uitvoering van een Europese Richtlijn.

Met het besluit verlaagt het kabinet de lasten voor bedrijven en de druk op de controlecapaciteit van accountants. De vermindering in verantwoordingsverplichtingen komt voort uit het verwerken van de inflatie van de afgelopen tien jaar in de criteria waarmee bedrijven in categorieën worden ingedeeld. Deze categorieën bepalen hoeveel verantwoording een bedrijf jaarlijks moet afleggen.

Minder bedrijven zijn verplicht tot accountantscontrole en een bestuursverslag omdat ze in een kleinere categorie bedrijven vallen. Deze categorieën komen tot stand op basis van balanstotaal en netto-omzet. Er zijn vier categorieën bedrijven: micro, klein, middelgroot en groot. Hoe kleiner de categorie waar een bedrijf in valt, hoe minder verplichtingen dat bedrijf heeft om zich te verantwoorden. De grensbedragen die de categorieën bepalen zijn met 25% verhoogd. De verhoging gaat in met ingang van boekjaar 2024, maar in lijn met de wens van het bedrijfsleven en accountantsorganisaties mogen de verhoogde grensbedragen ook gebruikt worden voor het boekjaar 2023.

De ministerraad heeft ingestemd met de algemene maatregel van bestuur die de verhoging van de grensbedragen regelt. Met dit besluit volgt het kabinet een richtlijn van de Europese Commissie die op 19 oktober is gepubliceerd. Op korte termijn verschijnt het besluit in het Staatsblad.