Benoeming Gezaghebber Sint Eustatius

Mevrouw M.A.U. (Alida) Francis wordt de gezaghebber van Sint Eustatius. Staatssecretaris Van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering heeft haar in de ministerraad voorgedragen voor benoeming.

Alida Francis (58) is geboren op Sint Eustatius en is sinds februari 2021 regeringscommissaris van Sint Eustatius en was in 2020 plaatsvervangend regeringscommissaris. Ze werkte daarvoor onder meer als senior communicatieadviseur en woordvoerder bij de Rijksdienst Caribisch Nederland en was directeur Toerisme van het eilandgebied Sint Eustatius. Mevrouw Francis studeerde journalistiek aan de School voor Journalistiek in Tilburg.

De benoeming gaat in op de datum waarop het Koninklijk Besluit fase 3.0 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius in werking treedt. Op deze dag wordt tegelijkertijd de bestuurlijke ingreep op Sint Eustatius beëindigd. Dit betekent ook het einde van de termijn van de (plaatsvervangend) regeringscommissaris.

De benoeming van de gezaghebber markeert de definitieve terugkeer naar de democratie op het eiland, sinds de ingreep in 2018. Dit betekent dat Sint Eustatius vanaf dat moment zelf verantwoordelijk wordt voor het uitvoeren van haar bestuurlijke taken. De (waarnemend) Rijksvertegenwoordiger zal daarnaast nog een aantal aanvullende bevoegdheden hebben tot aan het vervallen van de Wet per 1 september 2024.