Minister Dijkgraaf naar VN-top over rechten en positie van vrouwen en meiden

Samenwerken aan de positie van vrouwen en meiden, zodat we verworven rechten wereldwijd beschermen en verbeteren. Daar zet Nederland bij de Verenigde Naties (VN) op in. Minister Dijkgraaf (Emancipatie) sluit daarom van 10 tot 12 maart aan bij de VN in New York voor de jaarlijkse conferentie over de rechten en positie van vrouwen en meiden. De zogeheten Commission on the Status of Women (CSW68). De minister-president van Aruba, de minister-president van Sint Maarten en de viceminister-president van Curaçao sluiten ook aan namens het Koninkrijk der Nederlanden.

De VN-top is een belangrijk moment om voortgang te boeken om de positie van vrouwen en meiden te verbeteren. Het is het enige podium waarin vrijwel alle landen van de wereld bij elkaar komen om afspraken met elkaar te maken, en de gemaakte afspraken te evalueren, ten behoeve van de positie en rechten van vrouwen en meiden. En dat is nog steeds hard nodig. Wereldwijd gaan 129 miljoen meiden nog niet naar school, leeft 10% van de vrouwen in extreme armoede en is 1 op de 3 vrouwen slachtoffer geweest van fysiek en/of seksueel (partner)geweld.

Verantwoordelijkheid mannen

Het thema van de VN-top dit jaar is vrouwen en meiden in armoede en financiële onafhankelijkheid. Nederland vindt het belangrijk dat meiden en vrouwen in de wereld goede toegang hebben tot onderwijs. Vrouwen en meiden worden hierdoor vaker financieel onafhankelijk. Ook in Nederland is nog veel te winnen als het gaat om gelijke mogelijkheden en gelijke behandeling tussen vrouwen en mannen. Denk bijvoorbeeld aan de verdeling van topfuncties in bedrijven gelijker trekken, de loonkloof dichten tot de onbetaalde zorgtaken in gezinnen eerlijker verdelen. Dijkgraaf ziet hierin specifiek ook een verantwoordelijkheid voor mannen en jongens.

Dijkgraaf: “Niemand kan zichzelf emanciperen. Dat is een verantwoordelijkheid voor onze samenleving als geheel. Uiteindelijk meet je kwaliteit van een samenleving af aan de vraag of we ruimte bieden aan iedereen. Ik vind dat mannen en jongens een extra verantwoordelijkheid hebben in het creëren van die ruimte voor vrouwen en de lhbtiq+ gemeenschap. Ik roep mannen bij deze VN-top daarom op actief bij te dragen aan de wereldwijde, maatschappelijke opdracht voor gendergelijkheid.”

Programma

Minister Dijkgraaf geeft op de VN-top een speech, spreekt met ngo’s en andere (EU-)ministers en neemt deel aan verschillende panels. Het Nederlands Koninkrijk organiseert dit jaar samen met ngo’s ook een eigen side event. Centraal staat hoe we er gezamenlijk voor kunnen zorgen dat vrouwen en meiden in al hun diversiteit volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij, specifiek in het onderwijs, op de arbeidsmarkt en in besluitvormingsprocessen. De focus ligt op meiden en vrouwen die vanwege hun seksuele geaardheid of beperking te maken krijgen met discriminatie. Dijkgraaf komt ook bijeen met de leden van de LGBTI Core Group. Dit is een informele groep van VN-lidstaten die in 2008 is opgericht en geleid wordt door Nederland en Argentinië. De groep heeft als doel om binnen de VN te werken aan respect voor mensenrechten en fundamentele vrijheden voor de lhbtiq+ gemeenschap, met een focus op bescherming tegen geweld en discriminatie.

Herdenkingsjaar slavernijverleden

Naast de VN-top brengt Dijkgraaf ook een bezoek aan het African Burial Ground National Monument. Dijkgraaf is coördinerend minister voor het Herdenkingsjaar Slavernijverleden. In dat kader bezocht hij eerder al Suriname, Zuid-Afrika, en het Caribisch deel van het Koninkrijk. De African Burial Ground is een herdenkingsplaats en nationaal monument waar vrije en tot slaaf gemaakte Afrikaanse mensen begraven liggen. Deze plek laat het belang zien om historische locaties te behouden en ervoor te zorgen dat de verhalen van gemarginaliseerde gemeenschappen worden erkend en herinnerd. Zodat we vanuit een gedeelde geschiedenis kunnen werken aan een gezamenlijke toekomst. De plek dient dan ook als een educatieve bron, waar bezoekers kunnen leren over slavernij, de Afrikaanse diaspora en de uitdagingen en veerkracht van Afro-Amerikanen.