Vrouwenemancipatie (gendergelijkheid)

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

De overheid wil dat vrouwen en mannen gelijke rechten, kansen en vrijheden hebben. Maar ook evenveel verantwoordelijkheden. Emancipatiebeleid heeft als belangrijk doel de economische zelfstandigheid van vrouwen te versterken. En een hogere deelname aan arbeid van vrouwen. Daarvoor is een grotere deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt nodig. En een betere verdeling van arbeid en zorgtaken tussen mannen en vrouwen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland