Vrouwenemancipatie (gendergelijkheid)

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

De overheid streeft naar gelijke rechten, kansen, vrijheden en verantwoordelijkheden voor vrouwen en mannen. Een belangrijk doel van het emancipatiebeleid is het versterken van de economische zelfstandigheid en een hogere arbeidsparticipatie van vrouwen. Daarvoor is een grotere deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt nodig. En een betere verdeling van arbeid en zorgtaken tussen mannen en vrouwen.

De Rijksoverheid. Voor Nederland