Diversiteit en gelijke behandeling

Iedereen moet kunnen zijn wie hij is. Zonder opgelegde gendernormen en zonder ongelijke behandeling.

Stereotypering

In Nederland zijn er nog verwachtingen van mensen op basis van gendernormen. De ideeën over hoe vrouwen en mannen zich moeten gedragen en eruit moeten zien. Dat kan een nadelig effect hebben. Bijvoorbeeld als daardoor de individuele ontwikkeling belemmerd wordt.

Het kabinet wil stereotypering tegengaan voor iedereen en stimuleert gelijke behandeling. Zo worden tegelijk andere maatschappelijke problemen verkleind. Denk daarbij aan:

  • pesten;
  • ongelijke verdeling van zorg en arbeid tussen vrouwen en mannen;
  • geweld in afhankelijkheidsrelaties;
  • LHBTI-fobie (LHBTI zijn lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen).

Representatie vrouwen in de media

Traditionele en nieuwe media tonen ons een beperkt beeld van de samenleving. Vrouwen en etnische minderheden worden niet evenwichtig vertegenwoordigd. Daarnaast worden zij vaak stereotypisch getoond. Daardoor blijven specifieke ideeën over gender, etniciteit, klasse en seksuele oriëntatie bestaan.  

Voor de media geldt onverminderd de grondwettelijke vrijheid van meningsuiting. De overheid hoort daar niet zomaar in te grijpen.

Genderdiversiteit bij kinderen en jongeren

Jongeren hebben de neiging om stereotype keuzes te maken. Zo kiezen meisjes minder vaak voor een technische opleiding en jongens minder vaak voor de zorg. Hierdoor gaat bijvoorbeeld vrouwelijk talent verloren bij exacte studies. Om deze stereotypering te doorbreken ondersteunt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: