LHBTI-emancipatie

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

De overheid streeft naar een gelijke behandeling voor iedereen in Nederland. Dit geldt ook voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse pesonen (LHTBI's). Ook wil de overheid dat LHBTI’s niet meer te maken krijgen met geweld en discriminatie. Om dit te bereiken paste de overheid de afgelopen jaren enkele wetten aan. Bijvoorbeeld de wet om de positie van lesbische ouders te verbeteren.

De Rijksoverheid. Voor Nederland