Gelijke rechten LHBTI's

De overheid werkt aan gelijke  rechten voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender-  en intersekse personen (LHBTI's). Zo mogen paren van hetzelfde geslacht sinds 2001 trouwen en kinderen adopteren. Toch hebben deze groepen nog steeds te maken met ongelijke behandeling. Het kabinet wil dit tegengaan.

Gelijke rechten lesbische ouders

In Nederland groeien zeker 25.000 kinderen op in een gezin met ouders van hetzelfde geslacht. Deze gezinnen hebben dezelfde rechten als gezinnen met heteroseksuele ouders. De vrouwelijke echtgenote van een biologische moeder kan eenvoudig  juridisch ouder worden. Er is hier geen adoptieprocedure voor nodig. De Wet lesbisch ouderschap regelt dit. Voor homoseksuele paren is dit niet geregeld omdat binnen relaties van twee  mannen geen kinderen geboren kunnen worden.

Homoseksuele mannen en bloeddonatie

In Nederland mogen mannen die seks hebben met mannen bloed doneren. Dit mag alleen wanneer zij 12 maanden lang geen seksuele contacten hebben gehad met iemand van hetzelfde geslacht. Nederland sluit hierbij aan bij de landen Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Ondertussen worden internationale ontwikkelingen en onderzoek gevolgd om uit te zoeken of en onder welke voorwaarden een kortere wachttijd mogelijk is.

Goede zorg voor transgender

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ondersteunt verschillende maatregelen om de zorg voor transgenders te verbeteren. Enkele maatregelen zijn:

Geslacht veranderen op officiële documenten

Transgender personen kunnen nu makkelijker hun geslacht laten veranderen op hun geboorteakte. Wel moet een deskundige vaststellen dat de geslachtsverandering de weloverwogen keuze is van een wilsbekwaam persoon. Operaties,  hormoonbehandelingen of sterilisaties zijn niet meer nodig sinds 2014. Meer informatie leest u in het informatieblad Wet wijziging vermelding van het geslacht in de geboorteakte.

Trouwambtenaren mogen huwelijk partners zelfde geslacht niet weigeren

Trouwambtenaren mogen geen huwelijk weigeren van partners van hetzelfde geslacht. Dit is geregeld in de Algemene Wet gelijke behandeling.

Leraren en leerlingen niet meer weigeren op grond van seksuele oriëntatie

Scholen mogen leraren en leerlingen niet weigeren als zij lesbisch, homoseksueel of biseksueel zijn. De Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt sinds 2015 dat scholen leraren ontslaan of leerlingen weigeren om hun seksuele oriëntatie.

Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid

Maatschappelijke instellingen die zich inzetten voor de gelijke kansen van mannen, vrouwen en LHBTI’s kunnen subsidie aanvragen. Vanaf 1 januari 2017 geldt de Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid 2017-2022. Maatschappelijke organisaties kunnen de subsidie zowel alleen als in een samenwerkingsverband aanvragen.