Gelijke rechten LHBTI's

De overheid werkt aan gelijke rechten voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender-  en intersekse personen (LHBTI's). Zo mogen paren van hetzelfde geslacht sinds 2001 trouwen en kinderen adopteren. Toch hebben deze groepen nog steeds te maken met ongelijke behandeling. Het kabinet wil dit tegengaan.

Gelijke rechten lesbische ouders

In Nederland groeien zeker 25.000 kinderen op in een gezin met ouders van hetzelfde geslacht. Deze gezinnen hebben dezelfde rechten als gezinnen met heteroseksuele ouders. De vrouwelijke echtgenote van een biologische moeder kan eenvoudig  juridisch ouder worden. Er is hier geen adoptieprocedure voor nodig. De Wet lesbisch ouderschap regelt dit. Voor homoseksuele paren is dit niet geregeld. Dit komt omdat binnen relaties van 2 mannen geen kinderen geboren kunnen worden.

Homoseksuele mannen en bloeddonatie

In Nederland mogen mannen die seks hebben met mannen bloed doneren. Dit mag alleen wanneer zij 12 maanden lang geen seksuele contacten hebben gehad met iemand van hetzelfde geslacht. Nederland sluit hierbij aan bij de landen Finland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Ondertussen worden internationale ontwikkelingen en onderzoek gevolgd om uit te zoeken of en onder welke voorwaarden een kortere wachttijd mogelijk is.

Versterken van de maatschappelijke positie van transgenderpersonen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ondersteunt verschillende maatregelen om de zorg voor transgenders te verbeteren. Denk hierbij aan:

Geslacht veranderen op officiële documenten

Transgenderpersonen kunnen hun geslacht laten veranderen op hun geboorteakte. Hiervoor heeft de transgender nu nog een verklaring nodig van een arts, psycholoog of psychotherapeut nodig met de aanwijzing ‘deskundige transgenders’. Operaties, hormoonbehandelingen of sterilisaties zijn niet meer nodig sinds 2014. Meer informatie leest u in het informatieblad Wet wijziging vermelding van het geslacht in de geboorteakte.
 
In de Tweede Kamer is gesproken over een aanpassing in de ‘Transgenderwet’. Hierdoor kunnen transgenderpersonen zonder deskundigenverklaring hun juridisch geslacht bij de burgerlijke stand laten wijzigen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) heeft in 2019 een wetsvoorstel ter consultatie voorgelegd.

Trouwambtenaren mogen huwelijk partners zelfde geslacht niet weigeren

Trouwambtenaren mogen geen huwelijk weigeren van partners van hetzelfde geslacht. Dit is geregeld in de Algemene Wet gelijke behandeling.

Leraren en leerlingen niet meer weigeren op grond van seksuele oriëntatie

Scholen mogen leraren en leerlingen niet weigeren als zij lesbisch, homoseksueel of biseksueel zijn. De Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt dat scholen leraren ontslaan of leerlingen weigeren om hun seksuele oriëntatie.

Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid

Maatschappelijke instellingen die zich inzetten voor de gelijke kansen van mannen, vrouwen en LHBTI’s kunnen subsidie aanvragen. Dit kan via de Subsidieregeling gender- en LHBTI-gelijkheid 2017-2022. Maatschappelijke organisaties kunnen de subsidie zowel alleen als in een samenwerkingsverband aanvragen.

Tegemoetkomingsregeling voor transgender- en intersekse personen

Transgender- en intersekse personen die tot 2014 hun geregistreerde geslacht op hun geboorteakte wilden aanpassen, komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. 

De oude Transgenderwet stelde verschillende voorwaarden aan het wijzigen van de geslachtsaanduiding in de geboorteakte. In de nieuwe Transgenderwet van 2014 bestaan deze voorwaarden niet meer. Het kabinet biedt excuses aan voor de oude Transgenderwet en komt met een tegemoetkomingsregeling. 

Vergoeding aanvragen

De regeling geldt voor iedereen die tot 1 juli 2014 (of kort daarna) aanpassingen aan het lichaam heeft ondergaan. Wat leidde tot aanpassing van het geslacht op hun geboorteakte voor 1 juli 2016. De tegemoetkoming is € 5.000 per persoon. Aanvragen van de tegemoetkoming kan tussen 18 oktober 2021 en 18 oktober 2023.