Gelijke rechten lhbti’s

De overheid werkt aan gelijke rechten voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, bi+, transgender-, intersekse personen en personen die hun gender of seksualiteit anders benoemen (lhbtiq’s). Zo mogen paren van hetzelfde geslacht sinds 2001 trouwen en kinderen adopteren. Toch hebben deze groepen nog steeds te maken met ongelijke behandeling. Het kabinet wil dit tegengaan.

Geslacht veranderen op officiële documenten

Transgender personen kunnen hun geslacht laten veranderen op hun geboorteakte. Hiervoor hebben zij nu nog een verklaring nodig van een arts, psycholoog of psychotherapeut nodig met de aanwijzing ‘deskundige transgenders’. Operaties, hormoonbehandelingen of sterilisaties zijn niet meer nodig sinds 2014. Meer informatie staat in het informatieblad Wet wijziging vermelding van het geslacht in de geboorteakte.

Wetsvoorstel aanpassing in de Transgenderwet

In de Tweede Kamer ligt een wetsvoorstel ter behandeling over een aanpassing in de ‘Transgenderwet’. Het wetsvoorstel is erop gericht dat transgender personen zonder deskundigenverklaring hun juridisch geslacht bij de burgerlijke stand kunnen laten wijzigen. Het wetsvoorstel gaat alleen over de juridische aanpassing van het geslacht, niet over de toegang tot medische transgenderzorg. Als iemand een juridische aanpassing doet, heeft dat geen invloed op een eventueel zorgtraject dat deze persoon doorloopt.

In het wetsvoorstel staan twee wijzigingen ten opzicht van de huidige situatie. Deze wijzigingen zijn gebaseerd op een evaluatie uit 2019 van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC) op de huidige wet.

 • De deskundigenverklaring die nu nodig is voor een juridische wijziging wordt afgeschaft.
 • Jongeren onder de 16 jaar kunnen via de rechter hun geslacht op officiële documenten laten aanpassen.

Er wordt voorzien in een zorgvuldige procedure:

 • De juridische aanpassing is een administratieve handeling. Deze wijziging op papier is dus altijd weer aan te passen.
 • Voor jongeren onder de 16 jaar gaat de juridische aanpassing via de rechter.
 • Voor mensen van 16 jaar en ouder gaat de juridische aanpassing in twee stappen:
  • Eerst moet de betreffende persoon schriftelijk aangeven dat de juridische wijziging gewenst is.
  • Binnen 4 tot 12 weken na de schriftelijke kennisgeving moet de betreffende persoon nogmaals bevestigen dat de juridische wijziging gewenst is. 
  • Na de schriftelijke kennisgeving geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand de betrokkene informatie (mee) over de wijziging van de geboorteakte. Dit gaat over de praktische gevolgen, bijvoorbeeld voor het paspoort of rijbewijs. Daarbij wordt ook aangegeven waar de betrokkene terecht kan voor meer informatie, een gesprek of ondersteuning.

Gelijke rechten lesbische ouders

In Nederland groeien ruim 25.000 kinderen op in een gezin met ouders van hetzelfde geslacht. Deze gezinnen hebben dezelfde rechten als gezinnen met heteroseksuele ouders. De vrouwelijke echtgenote van een biologische moeder kan eenvoudig  juridisch ouder worden. Er is hier geen adoptieprocedure voor nodig. De Wet lesbisch ouderschap regelt dit. Voor mannelijke paren is dit niet geregeld. Dit komt omdat binnen relaties van 2 (cisgender) mannen geen kinderen geboren kunnen worden.

Homoseksuele mannen en bloeddonatie

In Nederland mogen mannen die seks hebben met mannen bloed doneren. Dit mag alleen wanneer zij de laatste 12 maanden alleen seksuele contacten hebben gehad in een relatie met dezelfde persoon.

Versterken van de maatschappelijke positie van transgenderpersonen

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) ondersteunt verschillende maatregelen om de zorg voor transgender personen te verbeteren. Denk hierbij aan:

Trouwambtenaren mogen huwelijk partners zelfde geslacht niet weigeren

Trouwambtenaren mogen geen huwelijk weigeren van partners van hetzelfde geslacht. Dit is geregeld in de Algemene Wet gelijke behandeling.

Leraren en leerlingen niet meer weigeren op grond van seksuele oriëntatie

Scholen mogen leraren en leerlingen niet weigeren als zij lesbisch, homoseksueel of biseksueel zijn. De Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt dat scholen leraren ontslaan of leerlingen weigeren om hun seksuele oriëntatie.