Wereldwijd gelijke rechten voor LHBTI's

Wereldwijd hebben lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (LHBTI’s) te maken met discriminatie en geweld. Maar iedereen moet zichzelf kunnen en mogen zijn. Wie je ook bent of van wie je ook houdt. Daarom bevordert Nederland gelijke rechten van LHBTI’s wereldwijd. 

Positie van LHBTI’s wereldwijd verbeteren

Homoseksualiteit is in meer dan 70 landen strafbaar. In sommige landen staat op homoseksualiteit zelfs de doodstraf. LHBTI’s durven bij geweld vaak niet bij de politie aan te kloppen. Ze zijn bang om als LHBTI herkend te worden.

Nederland zet zich daarom wereldwijd in om:

  • strafbaarstelling van homoseksualiteit af te schaffen;
  • discriminatie en geweld tegen te gaan;
  • sociale acceptatie te bevorderen.

Nederlandse aanpak gelijke rechten LHBTI’s wereldwijd

Internationaal bevordert Nederland gelijke rechten voor LHBTI’s op verschillende manieren. Nederland:

  • werkt samen  met andere landen in de Equal Rights Coalition (internationale coalitie voor gelijke rechten van LHBTI's);
  • zet gelijke rechten voor LHBTI’s hoog op de agenda bij internationale organsiaties. Bijvoorbeeld de Verenigde Naties (VN), de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE), de Raad van Europa (RvE) en de Europese Unie (EU);
  • gaat strategische partnerschappen aan met organisaties die zich inzetten voor de ondersteuning van lokale LHBTI-organisaties;
  • onderhoudt via ambassades contacten met lokale LHBTI-organisaties en ondersteunt hen op verschillende manieren.
  • steunt projecten die de rechten van LHBTI bevorderen. Dit gebeurt door steun via het Mensenrechtenfonds. Zie voor het laatste overzicht de mensenrechtenrapportage die ieder jaar naar de Tweede Kamer gaat;
  • besteedt jaarlijks op 17 mei via ambassades aandacht aan het belang van gelijke rechten voor LHBTI’s. Het is dan de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie.