Mensenrechten wereldwijd

Mensenrechten vormen de grondslag voor een democratie. Nederland zet zich wereldwijd in voor de bescherming en bevordering van mensenrechten.

Prioriteiten van het Nederlands mensenrechtenbeleid: 

Kabinet-Rutte IV: optreden tegen mensenrechtenschendingen

Het kabinet wil gericht optreden tegen mensenrechtenschendingen. Ook wil het kabinet zich inzetten om in de Europese Unie het vetorecht bij mensenrechtenschendingen af te schaffen. Het kabinet werkt deze plannen uit het coalitieakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ nog verder uit.