Mensenrechten wereldwijd

Mensenrechten vormen de grondslag voor een democratie. Nederland zet zich wereldwijd in voor de bescherming en bevordering van mensenrechten.

Prioriteiten van het Nederlands mensenrechtenbeleid: