Bevorderen internationale rechtsorde en strijd tegen straffeloosheid

Ondersteunen van internationaal recht is een vast onderdeel van het Nederlandse buitenlandbeleid. In artikel 90 van de Nederlandse grondwet staat dat de regering zich actief inzet voor de bevordering van de internationale rechtsorde. Een sterke internationale rechtsorde is nodig voor een rechtvaardige, vreedzame en welvarende wereld.

Van 2020 tot en met 2022 is Nederland lid van de VN-Mensenrechtenraad. Vanuit dit lidmaatschap zal Nederland in de positie zijn om de mensenrechten verder te bevorderen. Nederland zal onder meer het belang van de strijd tegen straffeloosheid onderstrepen.