Mensenrechtenverdedigers

Mensenrechtenverdedigers zijn personen of organisaties die zich inzetten voor vrije samenlevingen en de bescherming van mensenrechten.

Met hun werk promoten en verdedigen mensenrechtenverdedigers wereldwijd de mensenrechten en fundamentele vrijheden. Ze doen hun werk vaak in moeilijke omstandigheden. Zo hebben ze te maken met ernstige bedreigingen, arrestaties en geweld door overheden of door anderen.  

Aandachtspunten Nederlandse hulp aan mensenrechtenverdedigers

De Nederlandse overheid helpt mensenrechtenverdedigers, zodat zij hun werk goed en veilig kunnen doen. Nederland richt zich hierbij op 3 aandachtspunten:

 • Veiligheid.
  Ernstig bedreigde mensenrechtenverdedigers kunnen via Shelter City 3 maanden in Nederland of een andere veilige plek verblijven. Daarna keren ze met nieuwe energie, kennis en contacten weer terug naar eigen land. Zo krijgen  mensenrechtenverdedigers de mogelijkheid om veilig op adem te komen. En hun netwerk van maatschappelijke organisaties en politieke contacten te vergroten.
 • Capaciteitsopbouw.
  Nederland helpt mensenrechtenverdedigers en maatschappelijke organisaties de impact van hun boodschap of activiteiten te vergroten.
 • Vernieuwing:
  Nederland ondersteunt individuen of organisaties die op creatieve, vernieuwende manier werken.

Nederland steunt mensenrechtenverdedigers wereldwijd

De Nederlandse overheid zet zich wereldwijd op verschillende manieren in om mensenrechtenverdedigers te steunen:

 • Nederland zet de positie van mensenrechtenverdedigers hoog op de agenda bij internationale organisaties, zoals de:
  • Europese Unie (EU);
  • Verenigde Naties (VN);
  • Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE);
  • Raad van Europa (RvE).
 • Nederlandse en andere ambassades van EU landen werken samen om mensenrechtenverdedigers te helpen. Bijvoorbeeld door ze op een ambassade een ontmoetingsplek te bieden. Of door rechtszaken tegen mensenrechtenverdedigers bij te wonen.
 • Nederland geeft geld aan non-gouvernementele organisaties (ngo’s) en mensenrechtenverdedigers. Deze steun gaat via het Mensenrechtenfonds. Met dit geld kunnen mensenrechtenverdedigers bijvoorbeeld leren om informatie op hun computer en telefoon te beveiligen.  
 • Elk jaar, op 10 december, staan Nederlandse ambassades wereldwijd stil bij de Internationale Dag van de Mensenrechten. Ambassades verbinden mensen, sectoren en organisaties met elkaar om te spreken over het belang van mensenrechten. Ambassades organiseren bijvoorbeeld discussies met mensenrechtenverdedigers en andere organisaties.
 • Bijdragen aan het opzetten van opvang voor mensenrechtenverdedigers in een buurland. Zo worden mensenrechtenverdedigers tijdelijk regionaal opgevangen in Shelter City Tbilisi (in Georgië), Shelter City Dar es Salaam (in Tanzania) en Shelter City San José (in Costa Rica).
 • Organiseren van de Mensenrechtentulp. Dit is een prijs voor een persoon of organisatie die de mensenrechten in de wereld bevordert en dit op een vernieuwende manier doet.  De winnaar krijgt € 75.000 van de overheid om een nieuw project uit te voeren. Ook krijgt de winnaar € 25.000 om in overleg aan trainingen te besteden. Met dit geld kan hij of zij verder met zijn of haar werk en meer mensen helpen. Het geld komt uit het Mensenrechtenfonds.