Gelijke rechten voor vrouwen en meisjes

Vrouwen zijn nog steeds fors ondervertegenwoordigd in de politiek in Nederland. Op economisch vlak krijgen vrouwen minder kansen dan mannen. Ook zijn ze vaker het slachtoffer van geweld. Oorzaken zijn discriminatie en een ondergeschikte positie ten opzichte van mannen.

Nederlandse inzet positie van vrouwen en meisjes wereldwijd

Gelijke rechten voor vrouwen en meisjes staan centraal in het mensenrechtenbeleid van de Rijksoverheid. In de komende jaren blijft Nederland zich inzetten om de positie van vrouwen en meisjes wereldwijd te verbeteren.

De Nederlandse kernthema’s hierbij zijn:

 • invoeren van de VN Resolutie 1325  (Engelstalig) over vrouwen, vrede en veiligheid;
 • strijden tegen geweld tegen vrouwen;
 • voorkomen van kindhuwelijken;
 • bevorderen van politieke en economische participatie van vrouwen;
 • bereiken gelijkheid van man en vrouw (gendergelijkheid).

Nederlandse aanpak voor gelijke rechten voor vrouwen en meisjes wereldwijd

Nederland vraagt wereldwijd op verschillende manieren aandacht voor gelijke rechten voor vrouwen en meisjes. Dit doet de Nederland door:  

 • belangrijke thema’s te op de agenda te zetten bij internationale organisaties. Zoals de Europese Unie (EU), de Verenigde Naties (VN), de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) en de Raad van Europa (RvE);
 • steun aan projecten via het Mensenrechtenfonds. Dit fonds stimuleert de rechten van vrouwen en meisjes. In de jaarlijkse Mensenrechtenrapportage staan de wereldwijde Nederlandse inspanningen en resultaten.
 • steun aan andere projecten die de positie van vrouwen en meisjes in de wereld verbeteren. Bijvoorbeeld via het Funding Leadership and Opportunities (FLOW) programma.
 • de Mensenrechtenambassadeur dit onderwerp aan te kaarten tijdens zijn reizen. De Mensenrechtenambassadeur zet zich in voor meer samenhang in het Nederlandse mensenrechtenbeleid;
 • financiële steun aan programma’s van VN-organisaties die rechten voor vrouwen bevorderen. Onderwerp van deze programma’s zijn bijvoorbeeld:
  • betere opleidingskansen voor meisjes;
  • terugdringen van moedersterfte, kindhuwelijken en geweld tegen vrouwen;
  • stimuleren van politieke en economische participatie van vrouwen;
  • bevorderen van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR).
 • de beweging SheDecides te steunen. Nederland probeert hiermee steun te krijgen voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van vrouwen en meisjes. Inmiddels heeft 'She Decides'  de steun van ongeveer 60 landen. Zowel politiek als financieel.