Bestrijden geweld en discriminatie tegen LHBTI's

De meeste Nederlanders accepteren homoseksualiteit en genderdiversiteit. Toch hebben lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender personen en intersekse personen (LHBTI's) nog steeds te maken met discriminatie. Door pesterijen, intimidatie of geweld. De overheid wil dit voorkomen.

Discriminatie en geweld tegengaan

Het kabinet wil dat LHBTI’s niet meer te maken krijgen met discriminatie en geweld. Enkele maatregelen zijn:

  • De overheid gaat discriminatie van LHBTI’s beter registreren.
  • Het Openbaar Ministerie (OM) kan dubbele straffen eisen bij geweld tegen LHBTI's.
  • De overheid zet in op betere voorlichting. Slachtoffers en getuigen kunnen hierdoor eerder aangifte doen van discriminatie en geweld. Dit betekent onder andere betere voorlichting op scholen.
  • Het is belangrijk dat LHBTI-jongeren zich veilig voelen. Vooral jongeren die uit de kast willen komen. Daarom steunt de overheid de Gay Straight Alliances (GSA) op scholen. Dit is een netwerk van LHBTI-leerlingen en heteroleerlingen. De GSA’s zorgen ervoor dat LHBTI-jongeren weerbaarder worden en zich veiliger voelen op school.
  • Geweld en discriminatie tegen LHBTI-asielzoekers in opvanglocaties moet stoppen. Om dit te bereiken hebben het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) en COC Nederland een convenant afgesloten. In dit convenant staat dat de LHBTI's met een vertrouwenspersoon kunnen praten als daar aanleiding toe is.
  • De app Rainbow Refugees NL van COC Nederland. Via deze app kunnen LHBT-vluchtelingen met hun smartphone anoniem antwoord vinden op vragen. Ook kunnen ze in contact komen met LHBT-organisaties en buddy-projecten. De app is beschikbaar in het Arabisch, Engels, Farsi en Frans.

Geweld tegen LHBTI’s hard straffen

De overheid pakt geweld tegen LHBTI-personen hard aan. Vooral als dit voorkomt uit homohaat of transfobie. Het OM eist dubbele straffen bij geweld dat met discriminatie tegen LHBTI’s te maken heeft. Ook werken de lokale afdelingen van het COC samen met politie en justitie. Het COC komt op voor de belangen van LHBTI’s.

Politie zet zich in voor belangen LHBTI’s

Binnen de politie zet het team Roze in Blauw zich in voor de belangen van LHBTI’s. De agenten van Roze in Blauw zijn zelf ook lesbisch, homoseksueel, biseksueel of transgender. Zij staan klaar voor mensen die discriminatie of mishandeling door hun seksuele oriëntatie willen melden. Het team kan doorverwijzen of kan bemiddelen wanneer iemand aangifte wil doen bij de politie.

Gemeenten werken aan LHBTI-emancipatie

De overheid zet ook binnen de gemeente in op veiligheid en acceptatie in de samenleving van LHBTI’s. Daarom werkt de overheid samen met de regenboogsteden. Deze gemeenten zetten zich in voor LHBTI-emancipatie.

De gemeenten pakken geweld tegen LHBTI’s op straat en in de wijk aan. Bijvoorbeeld door veilige ontmoetingsplaatsen voor LHBTI-jongeren te bieden. Ze krijgen daarvoor een financiële bijdrage van het kabinet. Het doel is om geweld tegen LHBTI’s te voorkomen. Daarnaast is belangrijk dat mensen seksuele en genderdiversiteit meer gaan accepteren. Dit doen gemeenten bijvoorbeeld door:

  • jongerenwerkers op te leiden;
  • veilige ontmoetingsplaatsen voor LHBTI-jongeren tot stand te brengen;
  • maatschappelijke hulpverlening en advies te geven;
  • activiteiten op scholen te organiseren.

Veilige scholen voor LHBTI's

LHBTI-leerlingen en docenten moeten voor hun seksuele oriëntatie of gender identiteit kunnen uitkomen. Ze moeten beschermd worden tegen pesterijen of intimidatie. De overheid wil daarom dat scholen zich extra inspannen om alle scholieren een veilig schoolklimaat te bieden.

Kabinet Rutte III: aanpassen Grondwet

Het kabinet wil artikel 1 van de Grondwet aanvullen, tegen discriminatie op grond van seksuele gerichtheid en een beperking. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.