Emancipatienota 2022-2025

Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de Emancipatienota 'Emancipatie: een opdracht voor ons allen' van het kabinet voor de periode 2022-2025. In de nota geeft het kabinet aan wat het doet voor de emancipatie van vrouwen en lhbtiq+ personen. Bij de nota is een overzicht meegestuurd met concrete maatregelen om emancipatie verder te bevorderen.

Emancipatienota 2022-2025 (PDF | 22 pagina's | 1,6 MB)

Bijlagen