Veiligheid van meisjes en vrouwen

Van alle Nederlandse vrouwen was 34% ooit slachtoffer van seksueel geweld. Machtsverschillen en stereotiepe denkbeelden over mannen en vrouwen spelen daarbij vaak een rol. Daarom wil de overheid dat er een gezonde en gelijkwaardige verhouding tussen mannen en vrouwen is.

Jongeren weerbaar maken tegen seksueel geweld

Het kabinet wil dat jongens en meisjes voor zichzelf kunnen opkomen. Jongeren moeten hun eigen grenzen bewaken en de grenzen van anderen respecteren. Daarom financiert de overheid bijvoorbeeld de lesmethode Ik ben van mij!.

Stereotypes doorbreken

Geweld kan voortkomen uit machtsverschillen en stereotiepe denkbeelden. Media versterken soms die machtsverschillen en stereotiepe denkbeelden. Er zijn lespakketten seksuele vorming en mediawijsheid voor middelbare scholen. Deze lessen waarschuwen meisjes en maken ze weerbaarder voor (digitale) loverboys.

Voorlichting over seksualiteit en seksuele diversiteit op scholen

Het kabinet wil op scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs meer aandacht voor seksualiteit en seksuele voorkeuren. Scholen geven daarom sinds eind 2012 voorlichting over het onderwerp. De Stichting School & Veiligheid geeft informatie over seksuele voorkeuren aan schoolpersoneel.