Benoeming lid Kiesraad

Prof. dr. Joop J.M. van Holsteijn is voorgedragen als lid van de Kiesraad per 1 april 2024. De ministerraad heeft ingestemd met deze voordracht op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Joop van Holsteijn is hoogleraar Politiek Gedrag en Onderzoeksmethoden aan de Universiteit Leiden. Hij doet onderzoek en geeft onderwijs op thema’s rond onder andere het verkiezingsproces, verkiezingen en stemgedrag, politieke partijen en partijleden, en het referendum in Nederland. Naast zijn werkzaamheden aan de universiteit was hij jarenlang lid van het hoofd- en centraal stembureau van de kieskring ’s-Gravenhage. Ook is hij lid en voorzitter van diverse referendumcommissies op lokaal en provinciaal niveau. Hij is actief in het bestuur van het Leids Universiteits Fonds dat tot doel heeft onderwijs en onderzoek te stimuleren door hiervoor subsidies ter beschikking te stellen.

Joop van Holsteijn volgt Aat de Jonge op, die tot januari 2024 lid was van de Kiesraad.