Benoeming lid Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van prof.dr. Linnet Taylor tot lid van de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. De benoeming gaat in per 1 april 2024.

Prof.dr. Taylor is hoogleraar International Data Governance aan Tilburg University. Haar onderzoek richt zich op digitale data, vertegenwoordiging en democratie, met bijzondere aandacht voor transnationale governance kwesties.

De Staatscommissie doet onderzoek naar discriminatie en racisme in Nederland. Op basis van het onderzoek adviseert de Staatscommissie de regering over verbetering van beleid en regelgeving om discriminatie en racisme tegen te gaan.