Akkoord over nieuwe CAO Rijk

De nieuwe CAO Rijk is vastgesteld. Namens het Rijk tekende staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Binnenlandse Zaken het akkoord daarover vandaag. Onderdeel van de gemaakte afspraken is een gemiddelde loonsverhoging van 9,7%. De looptijd van de nieuwe CAO Rijk is van 1 juli 2024 tot en met 31 december 2025.

Namens de vakbonden tekenden Yntse Koenen (FNV), Bart Schnoor (CNV), Peter Wulms (Ambtenarencentrum) en Dennis Baegen (CMHF).

De salarisverhoging die geldt voor alle rijksambtenaren is als volgt opgebouwd:

  • Per 1 juli 2024 wordt het salaris met 8,5% verhoogd.
  • Per 1 juli 2024 wordt een bedrag van € 50 toegevoegd aan de schaalbedragen. Dit komt neer op een gemiddelde verhoging van het salaris met 1,1%.
  • Per 1 juli 2024 wordt het Individueel Keuzebudget (IKB) verhoogd naar 16,5%.

Deze salarisverhogingen komen boven op de salarisverhoging van 1,5% per 1 januari 2024 die partijen in het arbeidsvoorwaardenakkoord 2022-2024 hebben afgesproken. Dit geeft een totale inkomensverbetering in de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2025, van gemiddeld 11,2%.

Vanwege de hoge inflatie in de afgelopen periode hebben partijen ook afgesproken om nog tijdens de looptijd van de huidige cao, in mei 2024, een eenmalige uitkering te geven van € 1.200 bruto.

Tijdens de looptijd van de nieuwe cao ontvangen de werknemers nog een eenmalige bruto-uitkering van € 800 in november 2024 en € 350 in juli 2025.

Overige afspraken

Werknemers met een studieschuld bij DUO kunnen vanaf 2025 maximaal € 2.000 per jaar aflossen via het nieuw toe te voegen doel ‘aflossen studieschuld’ van het Individueel Keuze Budget (IKB). Daarmee kunnen werknemers dit bedrag uit hun IKB bruto-netto maken. Het Rijk gebruikt hiervoor de fiscale Werkkostenregeling, die werkgevers in de markt ook kunnen benutten. De werkgever Rijk betaalt over het bedrag dat de werknemer aflost een fiscale heffing. Het Rijk wil met deze regeling een aantrekkelijke sector zijn en blijven voor jonge werknemers.

Er is behoefte bij vaak wat oudere werknemers om mantelzorgtaken met werk te kunnen combineren. Het volledig betaald zorgverlof gaat daarom van 2 naar 4 weken en kan flexibel worden opgenomen. Daarmee is het ook geschikt voor mantelzorg.

Na een succesvolle pilot komt er een rijksbrede structurele leasefietsregeling voor werknemers die naar het werk fietsen. Daarmee kunnen werknemers die iets verder van het werk wonen van een elektrische fiets of speed pedelec gebruik maken.

Lees over het resultaat van onderhandelingen CAO Rijk 2024-2025.