Inwoners BES-eilanden beter beschermd tegen discriminatie

De ministerraad heeft er op voorstel van minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om de gelijke behandelingswetgeving in de Caribische delen van Nederland naar de Tweede Kamer te sturen. Dit betekent dat inwoners van Bonaire, St Eustatius en Saba een beroep kunnen doen op deze wetten als zij zich gediscrimineerd voelen. De wetgeving geldt nu nog alleen in het Europese deel van Nederland.

Minister De Jonge: “Hoog tijd dat we deze belangrijke stap zetten, gelijke behandeling is een grondrecht. Art. 1 geldt voor heel Nederland, dus ook voor de Caribische delen. Zo zorgen we ervoor dat ook iedereen op Bonaire, St. Eustatius en Saba beschermd wordt tegen discriminatie.’’

Staatssecretaris Van Huffelen: “De bestuurscolleges hebben mij vorig jaar nadrukkelijk gevraagd om deze wetgeving zo snel mogelijk in – en uit te voeren. De commissie-Thodé, die heeft verkend wat er voor nodig is om deze wetgeving op Bonaire, St. Eustatius en Saba in te voeren, heeft indringende gesprekken gehad op de eilanden over het fundamentele recht op gelijke behandeling. Het is voor mij van groot belang dat de openbare lichamen nauw betrokken waren bij de totstandkoming van deze verkenning.”

Door dit voorstel kunnen inwoners van de BES-eilanden die zich gediscrimineerd voelen op welke grond dan ook (geslacht, leeftijd, afkomst, godsdienst, handicap, seksuele gerichtheid etc.), een beroep doen op de anti-discriminatiebepalingen. Ook kunnen ze een melding doen bij een nieuwe anti-discriminatievoorziening BES en daar gratis hulp en advies vragen. Elk eiland krijgt hiertoe een loket waar ook bredere juridische vragen worden opgepakt. Tot slot kunnen ze naar het College voor de rechten van de mens stappen voor een oordeel in hun zaak.

Vervolgproces

Burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben eerder hun mening over het voorstel kunnen geven via internetconsulatie. Die input is verwerkt en dat nieuwe voorstel is voor advies naar de Raad van State gegaan, die adviseerde positief. Nu stuurt het kabinet het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer. De planning is dat het wetsvoorstel in 2025 in werking treedt.