Kabinet investeert in Werkcentra door heel Nederland

Het is belangrijk dat mensen en bedrijven weten waar ze hulp kunnen krijgen bij de zoektocht naar een baan of personeel, zeker gezien de personeelstekorten op de arbeidsmarkt. Het kabinet investeert daarom in Werkcentra door heel Nederland. Een Werkcentrum is 1 loket in de buurt waar je met verschillende hulpvragen terecht kunt. De komende jaren wordt hier € 86 miljoen extra voor gereserveerd. Dat schrijven minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Schouten voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen, mede namens minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat, minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister Paul voor Primair en Voortgezet Onderwijs, in een brief aan de Tweede Kamer.

Minister Van Gennip: “We hebben elkaar hard nodig op de arbeidsmarkt. Dat geldt voor mensen die nu nog aan de kant staan of hun baan dreigen te verliezen, maar ook voor werkgevers die personeel zoeken. Werk brengt mensen met elkaar in contact en draagt bij aan gelijkwaardige kansen. Het is van vitaal belang dat ondernemers talent weten te vinden. Daarom zorgen we ervoor dat straks in iedere regio 1 loket is waar mensen of bedrijven met een hulpvraag kunnen aankloppen.”

Minister Schouten: “Werk zorgt ervoor dat je je talenten kan benutten en je sociale netwerk vergroot. Dat kan een reguliere baan zijn, maar ook werk onder begeleiding op een aangepaste werkplek. Of bijvoorbeeld door werken en leren te combineren. Werkcentra brengen al deze dienstverlening samen onder een dak en kijken met de werkzoekende wat de beste stap is richting werk. Zodat iedereen naar vermogen kan meedoen op de arbeidsmarkt.”

1 loket per regio

Op dit moment zijn er 8 regio’s met een Werkcentrum, waarin overheidsinstanties, UWV, gemeenten, het bedrijfsleven, vakbonden en onderwijsorganisaties samenwerken. Op andere plekken in Nederland zijn er vaak nog verschillende loketten, zoals regionale mobiliteitsteams, WerkgeversServicepunten en Leerwerkloketten. Daardoor sluit de dienstverlening niet goed op elkaar aan en weten mensen niet altijd waar ze terechtkunnen.

Het kabinet wil dat in alle 35 arbeidsmarktregio’s een Werkcentrum komt, zodat mensen en bedrijven door heel Nederland weten waar ze in de buurt kunnen aankloppen voor werk, de juiste scholing of geschikt personeel. Hier kan iedereen zonder afspraak terecht en ondersteuning krijgen, ongeacht de hulpvraag of uitkering die iemand heeft.

Met de investeringen in Werkcentra laat het kabinet vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar aansluiten. De maatregelen zijn onderdeel van het pakket aan hervormingen voor de arbeidsmarkt dat minister Van Gennip vorig voorjaar presenteerde.