Meer taken naar de Kiesraad om kwaliteit uitvoering verkiezingsproces te bevorderen

De Kiesraad krijgt extra taken en bevoegdheden om de kwaliteit van de uitvoering van het verkiezingsproces verder te bevorderen. Zo wordt de Kiesraad verantwoordelijk voor de ondersteuning van gemeenten en stembureaus bij het uitvoeren van hun taken rond de verkiezingen. Daarnaast krijgt de Kiesraad extra taken en bevoegdheden om het verloop van een verkiezing te beoordelen. Dat staat in het wetsvoorstel dat minister De Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de Tweede Kamer stuurt.

De Kiesraad is de belangrijkste adviseur op het gebied van verkiezingen en het verkiezingsproces. Taken die het ministerie van BZK nu uitvoert om gemeenten te ondersteunen bij de organisatie van verkiezingen, verschuiven met dit wetsvoorstel naar de Kiesraad.

Minister De Jonge: “In een democratie is het uitbrengen van je stem de manier om invloed uit te oefenen op wat er gebeurt. Kiezers moeten ervan op aan kunnen dat verkiezingen betrouwbaar, controleerbaar en transparant verlopen. We stellen daarom de hoogste eisen aan het verkiezingsproces. Met dit wetsvoorstel wordt de Kiesraad verantwoordelijk voor de kwaliteitsbevordering van de uitvoering van het verkiezingsproces. Vanwege zijn expertise op het gebied van verkiezingen en zijn onafhankelijke positie is de Kiesraad de aangewezen instantie om deze taak te vervullen.’’

Bestaande taken en bevoegdheden Kiesraad

Naast de nieuwe verantwoordelijkheden blijft de Kiesraad het centraal stembureau bij landelijke verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer, de Eerste Kamer en de Nederlandse vertegenwoordiging in het Europese Parlement. Ook blijft de Kiesraad de regering en de Staten Generaal adviseren over verkiezingen en uitvoeringstechnische aspecten van het Kiesrecht. 

Vervolgproces

De Tweede Kamer zal het wetsvoorstel in behandeling nemen. Daarna gaat het wetsvoorstel naar de Eerste Kamer. Afhankelijk van de voortgang in het parlement is de planning dat het wetsvoorstel op 1 juli 2025 in werking kan treden.