Kabinet biedt UWV ruimte voor groot experiment sollicitatieplicht

Het kabinet wil meer inzicht in wat het beste werkt om mensen met een WW-uitkering weer aan een baan te helpen. Daarom heeft de ministerraad ingestemd met een voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat UWV juridisch de ruimte geeft voor een groot experiment naar de sollicitatieplicht binnen de WW. Het experiment heeft een doorlooptijd van 4 jaar en het is de bedoeling dat meer dan 100.000 WW-gerechtigden meedoen. Bij 3 verschillende groepen wordt onderzocht wat de effecten zijn van de sollicitatieplicht, vrijstelling van deze plicht en alternatieven met meer ruimte voor maatwerk. 

Minister Van Gennip: “Het is een groot goed dat we in Nederland een vangnet hebben voor mensen die hun baan verliezen. Omdat werk cruciaal is om inkomen te verwerven, talenten te ontwikkelen en sociale contacten op te doen, willen we mensen die aan de kant staan op een goede manier begeleiden naar een nieuwe baan. Met dit experiment kunnen we toetsen wat écht werkt. Zo bieden we een basis voor effectief beleid om WW’ers weer aan het werk te helpen.”

Op dit moment geldt de sollicitatieplicht voor iedereen die een WW-uitkering krijgt. Of mensen daardoor ook daadwerkelijk sneller een baan vinden, is onderwerp van discussie. Met zo’n plicht kun je immers niet achterhalen of iemand bijvoorbeeld op een manier solliciteert die ook de baankans vergroot. Ook kan steeds opnieuw moeten solliciteren demotiverend werken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Aan de andere kant biedt de sollicitatieplicht mogelijk wel een prikkel om de zoektocht naar werk te versnellen. 

Drie varianten

Doordat er weinig onderzoek naar is gedaan kunnen er geen harde uitspraken over de sollicitatieplicht worden gedaan. Ook ontbreekt onderzoek naar mogelijke alternatieven. Daarom wil minister Van Gennip UWV ruimte bieden voor onderzoek naar 3 groepen WW’ers:

  1. Voor de 1e groep – de zogenaamde controlegroep – geldt de reguliere sollicitatieplicht. Hierbij gaat het om 4 sollicitatie-activiteiten per 4 weken. 
  2. Voor de 2e groep geldt een alternatieve invulling van de inspanningsplicht. Deze groep mag dus op eigen initiatief op zoek naar werk. Er gelden geen verplichtingen op het gebied van solliciteren en er is ook geen handhaving daarop. 
  3. Voor de 3e groep worden op het gebied van sollicitatie-activiteiten afspraken gemaakt op individueel niveau. De WW-gerechtigden stellen zelf het plan van aanpak samen. Op die afspraken wordt vervolgens gecontroleerd.

De groepen worden willekeurig ingedeeld. Alle groepen krijgen ondersteuning en dienstverlening aangeboden vanuit UWV. De deelnemers kunnen zelf kiezen of ze daar gebruik van maken. De juridische ruimte voor UWV om onderzoek te doen gaat in vanaf 1 juni. Het streven is dat het onderzoek dit najaar van start gaat. Aan de hand van de resultaten kan, indien nodig of gewenst, nieuw beleid worden ontwikkeld om WW-gerechtigden sneller en duurzaam aan werk te helpen.