Nienke Meijer wordt voorzitter Nationaal Burgerberaad Klimaat

Het kabinet heeft vandaag Nienke Meijer geselecteerd als voorzitter van het Nationaal Burgerberaad Klimaat. De keuze is op Nienke Meijer gevallen onder meer vanwege haar uitgebreide bestuurlijke ervaring en actieve rol in sociaalmaatschappelijke organisaties. Verder is zij zeer kundig in het samenbrengen van verschillende groepen en partijen, zoals bij stichting de Buitenboordmotor, die mede op haar initiatief is opgezet. Binnen enkele weken wordt de benoeming geformaliseerd en op 1 juli start Nienke Meijer haar werkzaamheden.

Minister Jetten: “Ik ben erg blij dat Nienke de leiding gaat nemen over het Nationaal Burgerberaad Klimaat. Haar kennis en vaardigheden gaan goed van pas komen bij het opzetten hiervan. Het is een flinke klus die de invloed en zeggenschap van burgers op de aanpak van de klimaatopgave aanzienlijk zal vergroten.”

Nienke Meijer: “Klimaatverandering raakt ons allemaal. Het is daarom belangrijk dat we samen nadenken over oplossingen om dit tegen te gaan. Ik kijk er enorm naar uit om als voorzitter van het Nationaal Burgerberaad Klimaat de gesprekken hierover te begeleiden, zodat ieders stem wordt gehoord en we alle creatieve ideeën kunnen omzetten in goede adviezen.”

Minister De Jonge: “Een burgerberaad is een kansrijke manier om de betrokkenheid van Nederlanders te vergroten en hen meer invloed te geven op vraagstukken die inwoners in hun dagelijks leven raken, zoals klimaat en energie. Met de selectie van Nienke Meijer als voorzitter zetten we een volgende stap op weg naar een Nationaal Burgerberaad Klimaat. Samen met de deelnemers zal zij aan de slag gaan om tot oplossingen te komen voor dit complexe vraagstuk.”

Met het burgerberaad wil het kabinet de invloed van Nederlanders op het klimaatbeleid vergroten en de democratie in Nederland versterken. Het burgerberaad zal bestaan uit 175 gelote Nederlanders van 16 jaar of ouder. Samen vormen zij een zo goed mogelijke afspiegeling van de samenleving.

De onafhankelijk voorzitter is het boegbeeld en vormt een belangrijke schakel tussen het burgerberaad, het parlement en de regering. Ook ziet de voorzitter toe op de kwaliteit van de inhoudelijke gesprekken en het advies. Ze bewaakt de randvoorwaarden van het burgerberaad, zoals transparantie, goede ondersteuning van deelnemers, en het betrekken van de rest van de samenleving. De voorzitter zal bij haar werkzaamheden worden ondersteund door een secretariaat van het onafhankelijk Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL), dat valt onder het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Het burgerberaad komt ten minste 6 keer bij elkaar. Tijdens de bijeenkomsten gaan de deelnemers met elkaar en met deskundigen in gesprek over de vraag: ‘Hoe kunnen we als Nederland eten, spullen gebruiken en reizen op een manier die beter is voor het klimaat?’. De 1e bijeenkomst is rond de jaarwisseling 2024/2025. Medio 2025 zal het burgerberaad het advies opleveren aan het kabinet en volgt een debat hierover in de Tweede Kamer.

Zie voor meer informatie over het Nationaal Burgerberaad Klimaat: burgerberaadklimaat.nl.