Staatssecretaris: Oliewinning Schoonebeek kan worden hervat

Na een intensief traject met omwonenden en adviezen van vele partijen, heeft staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) besloten dat de oliewinning bij Schoonebeek hervat kan worden. Er is een ontwerpbesluit genomen om productiewater van de oliewinning in Schoonebeek te injecteren in een gasveld dichtbij de oliewinning. De komende 6 weken kunnen tegen het besluit zienswijzen worden ingediend.

De oliewinning in Schoonebeek is in 2021 stilgelegd omdat het productiewater teveel chemische stoffen bevatte. Sindsdien is er intensief gesproken om het productiewater niet meer in Twente, maar in Drenthe nabij de oliewinning te injecteren in een gasveld. Daar heeft staatssecretaris Vijlbrief nu een ontwerpbesluit voor genomen.

‘Geluisterd naar omwonenden’

Staatssecretaris Vijlbrief: ‘We zijn de afgelopen jaren veel in gesprek gegaan met omwonenden om naar hen te luisteren. Daardoor zijn voorstellen van NAM aangepast en zijn afspraken over bijvoorbeeld het goed in de gaten houden van de werkzaamheden en de gevolgen ervan terecht gekomen in de vergunning. Er zijn ook afspraken gemaakt over eventuele schade die ontstaat, en er is afgesproken dat NAM een hoger bedrag per vat betaalt dan eerder nog is voorgesteld. Dat levert de regio in totaal € 45 miljoen tot € 60 miljoen op. Dat zal niet betekenen dat iedereen het eens is met dit besluit. Dat snap ik. Maar ik zie ook dat er begrip is dat deze activiteiten nut hebben voor onze samenleving.’

Invloed omwonenden

De onafhankelijk toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen en kennisinstituut TNO concluderen dat waterinjectie veilig en verantwoord kan. Ook zijn regionale overheden en omwonenden betrokken bij het besluit en is er geluisterd naar hun wensen. Zo worden de werkzaamheden schoner doordat het gebruik van hulpstoffen kan worden beperkt door het aanleggen van nieuwe injectieputten met andere materialen.

€ 45 miljoen tot € 60 miljoen

Daarnaast is afgesproken om de regio mee te laten profiteren van de winning. NAM verhoogt de bijdrage ten opzichte van de bedragen die in januari bekend werden. Ze betalen € 1 per vat olie en als de olieprijs boven de € 80 komt, betaalt NAM € 1,50 per vat olie. Van deze bedragen komt 40% voor rekening van de Rijksoverheid. Dit levert de regio, op basis van historische gegevens, tussen de € 45 miljoen tot € 60 miljoen op. Dat is grofweg € 15 miljoen meer dan eerder gemeld.

Nieuwe werkwijze

De afspraken met omwonenden en NAM, zoals de toegezegde bijdrage van NAM en het ministerie, komen voort uit het al langere tijd lopende gebiedsproces in Schoonebeek. Het is voor het eerst dat op deze manier burgers en regionale overheden vroegtijdig worden betrokken bij een oliewinningsproject. Dat heeft ervoor gezorgd dat NAM voorstellen heeft aangepast en de regio financieel meeprofiteert van de oliewinning. Deze werkwijze past binnen de contourennota aanpassing Mijnbouwwet.

Vervolgproces

Na publicatie van het ontwerpbesluit, heeft iedereen 6 weken de tijd om een zienswijze in te leveren. Die reacties worden verwerkt en daarna volgt een definitief besluit. Dat zal na de zomer zijn. Met dat definitieve besluit kunnen werkzaamheden starten.