Benoeming interim-voorzitter College voor de Rechten van de Mens

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van prof. mr. Nicolaas Jan (Nico) Schrijver als interim-voorzitter bij het College voor de Rechten van de Mens. Hij volgt per 1 juli 2024 mr. Jos Silvis op, die het afgelopen jaar de rol van interim-voorzitter bekleedde.

Prof. mr. Schrijver beschikt over ruime juridische, bestuurlijke en politieke ervaring. De afgelopen jaren was hij werkzaam als Staatsraad bij de Afdeling advisering van de Raad van State. Daarvoor was hij namens de PvdA 6 jaar lid van de Eerste Kamer. Schrijver is emeritus-hoogleraar Internationaal Publiekrecht aan de Universiteit Leiden en was eerder onder andere gasthoogleraar aan de Université Libre de Bruxelles, hoogleraar aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en docent aan het Institute of Social Studies in Den Haag.

Naast de benoeming van prof. mr. Schrijver als interim-voorzitter heeft de ministerraad ook ingestemd met de benoeming van 5 plaatsvervangend Collegeleden: Mr. N.A (Nynke) Hilbrands-Baarsma, Mr. J. (Jildou) Boerlage – van den Bosch, Mr. V.C. (Vera) Kool, Mr. K. (Veeni) Naganathar en Mr. H.M.A.E. (Hana) van Ooijen.