Benoeming raadslid Onderzoeksraad voor Veiligheid

De Rijksministerraad heeft ingestemd met de benoeming van dr. Scott Douglas tot lid van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Hij volgt daarmee vanaf vandaag Stavros Zouridis op die vorig jaar vertrok.

De heer Douglas is wetenschappelijk hoofddocent bestuurskunde aan de Universiteit Utrecht. Als wetenschapper ligt zijn expertise in het ontwikkelen en uitvoeren van innovatieve onderzoekaanpakken met een maximale maatschappelijke impact. Hij combineert zijn werkzaamheden bij de Onderzoeksraad met het internationale onderzoeksproject Adapt, een onderzoeksprogramma gericht op de maatschappelijke omgang met crises.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid bestaat uit 3 permanente en 7 buitengewone raadsleden. De permanente en buitengewone raadsleden nemen gezamenlijk deel aan de tweewekelijkse raadsvergaderingen waar zij hun kennis en ervaring inbrengen. Het permanente deel van de Raad bestaat uit minimaal 3 leden: Chris van Dam (voorzitter), Erica Bakkum en Scott Douglas (raadsleden).