Een leven lang ontwikkelen met scholing op duidelijk niveau

Om nu en in de toekomst goed inzetbaar te zijn op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen en verder leren. Vandaag is het wetsvoorstel Netherlands Qualification Framework (NLQF) van minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) aangenomen door de Eerste Kamer. Met de wet krijgen werkenden, werkzoekenden en werkgevers beter inzicht in het niveau van opleidingen. Daarmee wordt het makkelijker om een goede keuze te maken uit het aanbod van opleidingen, trainingen en cursussen. Zo kunnen werkenden duurzaam actief blijven op de arbeidsmarkt.

Je eigen toekomst

Minister Paul: “Als je, bijvoorbeeld naast je baan, een training, cursus of opleiding volgt, wil je weten wat je daar na afronding aan hebt. Zo kun je vooraf een betere keuze maken en gerichter investeren in je eigen toekomst. Met deze wet maken we het makkelijker om duidelijkheid te krijgen over het niveau van een opleiding. Een mooie mijlpaal en duwtje in de rug om je een leven lang te blijven ontwikkelen.”

Op waarde schatten

Zo’n 67% van de personen die de afgelopen vier jaar scholing heeft gevolgd maakte gebruik van non-formele scholing. Dan gaat het bijvoorbeeld om bij- en omscholing, zoals een vakgerichte training. Met het wetsvoorstel kan ook non-formeel onderwijs worden ingeschaald als de opleiding aan bepaalde criteria voldoet. Een inschaling geeft vervolgens inzicht in het niveau van leeruitkomsten en garandeert dat de opleiding onafhankelijk wordt geëxamineerd. Dit zorgt ervoor dat behaalde certificaten en afgeronde cursussen door de werkgever herkend worden en op de juiste waarde kunnen worden geschat. Formeel onderwijs, dat gericht is op het behalen van een wettelijk erkende opleiding, wordt automatisch ingeschaald.

Inzicht in opleidingsniveau

De wet, geeft daarmee inzicht in het niveau van leeruitkomsten; het is geen kwaliteitskeurmerk. Het geeft een goede inschatting van hoe een opleiding qua niveau aansluit op je vooropleiding en werkervaring. Het NLQF-niveau zegt namelijk ook iets over het werk- en denkniveau dat van de persoon verwacht mag worden na afronden van de ingeschaalde opleiding. Met de wet, onderdeel van de uitwerking van de onderwijsagenda Leven Lang Ontwikkelen, kan bovendien voortaan ook makkelijker worden ingegrepen als opleiders onjuiste informatie verstrekken over het niveau van hun opleidingen.

Streven is dat de wet in januari 2025 in werking treedt.