Nieuwsbrief Binnenlanse afstand en adoptie - december 2021

Met de kerstdagen voor de deur, ontvangt u de laatste nieuwsbrief Binnenlandse afstand en adoptie van 2021. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij of interesse heeft in binnenlandse afstand en adoptie. Met deze nieuwsbrief deelt het projectteam Binnenlandse Afstand en Adoptie actuele ontwikkelingen en activiteiten. 

Wij wensen u alvast fijne kerstdagen en een mooie jaarwisseling!

Erkenningstafels 2022

Zoals in de vorige nieuwbrieven is verteld, gaan wij als projectteam aan de slag met de voorbereiding van erkenningsmaatregelen. Dit doen wij graag in samenwerking met zoveel mogelijk mensen die zich betrokken voelen bij binnenlandse afstand en adoptie.
Op dit moment hebben wij van tientallen mensen een bericht ontvangen dat zij willen meedenken over erkenningsmaatregelen. Daar zijn wij blij mee en wij houden contact met hen in de voorbereiding.

Wij willen in het voorjaar van 2022 erkenningstafels organiseren om te praten over vormen van erkenning. Het liefst organiseren wij deze bijeenkomsten op een manier dat we bij elkaar kunnen komen, maar in het kader van coronabeperkingen onderzoeken wij ook online mogelijkheden.

Wilt u op de lijst komen om mee te denken over erkenningsmaatregelen, dan kunt u zich aanmelden via projectafstandenadoptie@minjenv.nl.

Vul vragenlijst in over erkenningsmaatregelen

Welke vormen van erkenning vindt u belangrijk? Om uw ideeën te horen, nodigen wij u uit om een vragenlijst in te vullen over mogelijke erkenningsmaatregelen. De vragenlijst is zonder persoonlijke gegevens en daarmee anoniem. De antwoorden in de vragenlijst worden verwerkt door Bureau Kantar. Zij hebben veel ervaring met dit soort onderzoeken en maken een rapport van de uitkomsten. Wij laten u hier in de volgende nieuwsbrief meer over weten en nemen die uitkomsten mee naar de erkenningstafels.

>> Ga naar de vragenlijst

Aanpak vernietigen aanmeldverslag en persoonsgegevens

In de vorige nieuwsbrief hebben wij verteld dat het onderzoek naar binnenlandse afstand en adoptie 1956-1984 is stopgezet. De minister voor Rechtsbescherming heeft dit in een brief aan aanmelders en in een brief aan de Tweede Kamer uitgelegd.

Een van de gevolgen van het stopzetten van het onderzoek is dat alle gegevens van de aanmelders bij het Aanmeldpunt of het Verwey-Jonker Instituut moeten worden vernietigd. Dat is nodig volgens de privacywet persoonsgegevens (AVG).

In de tweede week van januari 2022 krijgen alle aanmelders een bericht van Fiom of het Verwey-Jonker Instituut met de stappen tot aan het moment van vernietigen van de persoonsgegevens. De aanmelders krijgen de mogelijkheid om het verslag van hun eigen gesprek met het Aanmeldpunt of met het Verwey-Jonker Instituut te ontvangen.

De berichten worden pas na 10 januari verstuurd in verband met de kerstdagen en de nieuwjaarswisseling.

Op de website Binnenlandse afstand en adoptie staat informatie over het stopzetten van het onderzoek en het vernietigen van de gegevens.

Nieuwe commissie voor onderzoek binnenlandse afstand en adoptie

De minister voor Rechtsbescherming heeft in zijn brief aan de Tweede Kamer geschreven dat hij een nieuwe commissie wil instellen om onderzoek te laten doen naar het systeem van binnenlandse afstand en adoptie. Deze commissie bepaalt zelf hoe zij het onderzoek wil uitvoeren, wie zij daarbij betrekt en op welke manier. Zij werkt volledig los van het ministerie. Het doel is dat de commissie begin 2022 aan de slag kan gaan. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de start van de commissie.

Inzage in dossiers

In de Nieuwsbrief van augustus 2021 schreven wij over inzage in dossiers, die zowel bij Fiom als de Raad voor de Kinderbescherming in het bezit zijn. Een dossier kan waardevolle informatie bevatten over het verleden, wat de betrokkenen de gelegenheid geeft om een beter beeld te krijgen van de situatie van toen. Er komen bij het projectteam regelmatig vragen over de inhoud van deze dossiers en over de mogelijkheid om deze dossiers in te zien. Daarom in deze nieuwsbrief meer informatie.

Inzien van de dossiers
Vragen over het inzien van dossiers gaan vaak over welke informatie in de dossiers wel of niet mag worden ingezien. Die vraag is heel begrijpelijk, maar tegelijkertijd is het niet gemakkelijk om daarop een eenvoudig antwoord te geven. Dat heeft te maken met de AVG (privacywet persoonsgegevens) en/of afspraken die daarover door de betrokken organisaties zijn gemaakt of met afspraken in adoptieverdragen. Vragen over inzage van het dossier kunnen dan ook vaak alleen worden beantwoord voor het specifieke individuele geval.

Er zijn wel een paar algemeen geldende regels:

  • Je hebt recht op inzage in je eigen dossier voor zover het je eigen persoonsgegevens betreft.
  • Derde/andere personen mogen niet zomaar inzage krijgen in jouw eigen persoonsgegevens of adoptie- of afstandsdossier.
  • Als één van de biologische ouders is overleden, vallen deze persoonsgegevens niet meer onder de AVG. Toch wil dat niet zeggen dat die gegevens gepubliceerd mogen worden, want als bijvoorbeeld gegevens over overleden personen iets zeggen over levende personen dan zijn het wel persoonsgegevens en geldt voor die gegevens weer de AVG.

Contact over adoptiedossiers en/of afstandsdossiers
Adoptiedossiers gaan over de opname van een afgestaan kind in het adoptiegezin. Het adoptiedossier kan opgevraagd worden bij de Raad voor de Kinderbescherming. Het dossier is gericht op het adoptiekind en de adoptieouders.

Kinderen die informatie willen over hun biologische ouders en ouders die informatie willen over een kind dat zij hebben afgestaan, kunnen terecht bij de Raad voor de Kinderbescherming.

In de periode dat een vrouw een kind kreeg en het afstond ter adoptie, is deze ‘afstand’ in de meeste gevallen vastgelegd. Van deze gegevens is een dossier opgebouwd: het afstandsdossier. Dit dossier bevat informatie over de afstandsmoeder en het besluit om afstand te doen. Fiom beheert de afstandsdossiers van afstandsmoeders waarbij een Fiom-hulpverlener in die tijd betrokken is geweest en van de moederhuizen Valkenhorst (voorheen Moederheil) en de Vroedvrouwenschool. Het afstandsdossier kunt u opvragen bij Fiom en soms heeft de Raad voor de Kinderbescherming ook een afstandsdossier of bevat het adoptiedossier gegevens over de afstand.

Moviera draagt cliëntdossiers over aan Fiom

Op 15 december 2021 draagt Moviera | Aanpak huiselijk geweld de cliëntdossiers van Moviera en haar rechtsvoorgangers de Paula Stichting en Ons Tehuis over aan Fiom. Fiom is vanaf die datum officieel bewaarder van de dossiers en zal de afhandeling van verzoeken die hierop betrekking hebben voor haar rekening nemen. Het gaat om ongeveer 2.500 afstandsdossiers en dossiers van vrouwen die (met hun kinderen) in crisisopvang zijn geplaatst tussen 1960 en 1979. Fiom helpt al meer dan 80 jaar mensen bij hun zoektocht naar biologische familie tot en met de tweede graad. Bijvoorbeeld geadopteerden die op zoek zijn naar hun biologische ouders en afstandsmoeders die op zoek zijn naar hun kind.
Vrouwen en kinderen kunnen via de website van Fiom een verzoek indienen om de eigen dossiers in te zien.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Wij krijgen regelmatig vragen van aanmelders of hun verslag van het gesprek dat door het Aanmeldpunt of het Verwey-Jonker Instituut is gemaakt, aan de nieuwe commissie kan worden gegeven. Dat is niet mogelijk, omdat alle gegevens vernietigd moeten worden. Dat heeft te maken met de privacywet persoonsgegevens.

Ook vragen aanmelders hoe zij in contact kunnen komen met de nieuwe commissie. Omdat er nog geen nieuwe commissie is, is daarover nog niets bekend.

Meer vragen en antwoorden vindt u op de website.

Contact

Wilt u in contact komen met het Projectteam Binnenlandse Afstand en Adoptie, mail dan naar projectafstandenadoptie@minjenv.nl. Ook als u graag gebeld wilt worden.