Afstand en adoptie in Nederland tussen 1956-1984

Tussen 1956 tot 1984 deden vrouwen afstand van hun kind voor adoptie. De overheid laat daarom onderzoek doen naar de situaties van afstandsouders, afstandskinderen en geadopteerden in die periode. En naar de rol van betrokken organisaties en de sociale omgeving zoals familie en hulpverleners. Ook wordt gekeken naar vormen van erkenning voor deze groep mensen.

Erkenning voor afstand en adoptie tussen 1956 - 1984

Voor getroffenen is het belangrijk dat er (h)erkenning is voor de gebeurtenissen uit het verleden. Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid worden daarvoor stappen gezet:

Het ministerie heeft ‘erkenningstafels’ georganiseerd in het eerste kwartaal van 2022. Via gesprekken met belanghebbenden zijn ideeën opgehaald over verschillende vormen van erkenning. De opbrengst van de erkenningstafels wordt na het zomerreces met de belanghebbenden gedeeld.

Na het stopzetten zijn alle gegevens en verslagen van deelnemers aan het onderzoek vernietigd.

De minister voor Rechtsbescherming, Franc Weerwind, heeft een nieuwe onafhankelijke commissie gevraagd onderzoek te doen naar de geschiedenis en het hele systeem van binnenlandse afstand en adoptie tussen 1956 en 1984. Ook de rol van de overheid wordt daarin meegenomen. Deze nieuwe commissie start in september 2022 en bepaalt haar eigen werkwijze. De commissie werkt volledig los en onafhankelijk van het ministerie. Via de nieuwsbrieven Binnenlandse afstand en adoptie kunt u op de hoogte blijven van de meest actuele ontwikkelingen.

Heeft u verdere vragen over erkenning voor afstand en adoptie tussen 1956 -1984, dan kunt u contact opnemen met het ministerie, mail dan naar projectafstandenadoptie@minjenv.nl.
 

Onderzoek naar binnenlandse afstand en adoptie

Grondig onderzoek naar de geschiedenis van binnenlandse afstand en adoptie 1956 – 1984 is en blijft van groot belang voor de erkenning van wat zich heeft afgespeeld in die tijd en de gevolgen ervan voor belanghebbenden. 

Eerder onderzoek stopgezet

Het Verweij-Jonker instituut heeft in 2019 een verdiepend onderzoek gedaan naar binnenlandse afstand en adoptie. In november 2021 heeft minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker dit onderzoek stopgezet. Fouten bij het Aanmeldpunt, hebben geleid tot een onderzoek en een rapport door een Commissie van onafhankelijke deskundigen.

Het vertrouwen bij belangengroepen en aanmelders  was zo erg beschadigd, dat stopzetten het beste was. De minister heeft dit uitgelegd in een brief aan de Tweede Kamer

Door het stopzetten moeten alle gegevens en verslagen van aanmelders aan het onderzoek vernietigd worden. Dit gebeurt in de loop van 2022. Maar voordat dit gebeurt, kunnen aanmelders wel hun gegevens en aanmeldverslag ontvangen.
Meer informatie staat in het document  veelgestelde vragen en antwoorden.

Nieuwe commissie in 2022

De minister wil dat een nieuwe commissie onderzoek gaat doen naar de geschiedenis en het hele systeem van binnenlandse afstand en adoptie tussen 1956 en 1984. Ook de rol van de overheid wordt daarin meegenomen. Deze nieuwe commissie start begin 2022 en bepaalt haar eigen werkwijze. De commissie werkt volledig los en onafhankelijk van het ministerie. In de nieuwsbrief Binnenlandse afstand en adoptie volgt informatie over hoe het gaat. 

Meer informatie

In het document Veelgestelde vragen met antwoorden over het onderzoek Binnenlandse afstand en adoptie 1956 - 1984 vindt u meer informatie over het stopzetten van het huidige onderzoek en het vernietigen van gegevens voor belanghebbenden.

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en activiteiten rondom binnenlandse afstand en adoptie? U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief.