Afstand en adoptie in Nederland tussen 1956 en 1984

In de periode 1956 tot 1984 zijn in Nederland jonge moeders die veelal onbedoeld zwanger raakten, gedwongen om afstand te doen van hun kind voor adoptie. Dit was zowel voor de betrokken moeders als de kinderen een ingrijpende gebeurtenis die diepe sporen heeft nagelaten in hun levens. De overheid laat daarom onderzoek doen naar de situaties van afstandsmoeders, afstandskinderen, geadopteerden, biologische vaders, adoptieouders en andere betrokkenen in die periode. En naar de rol van betrokken organisaties en de sociale omgeving zoals familie en hulpverleners. 

Onderzoekscommissie Binnenlandse Afstand en Adoptie

De overheid laat grondig onderzoek doen naar de geschiedenis van binnenlandse afstand en adoptie tussen 1956 en 1984. En de gevolgen ervan voor de betrokken personen. 

In oktober 2022 is de nieuwe commissie Binnenlandse Afstand en Adoptie (CBAA) gestart met haar onafhankelijke onderzoek naar de geschiedenis van binnenlandse afstand en adoptie tussen 1956 en 1984. Ook de rol van de overheid wordt daarin meegenomen. De commissie staat los van de overheid en bepaalt haar eigen werkwijze. Voorzitter van de commissie is professor Micha de Winter. 

Voor vragen over het onderzoek kunt u per e-mail contact opnemen met de onderzoekscommissie. U kunt zich ook per e-mail inschrijven voor het Bulletin van de onderzoekscommissie om op de hoogte te blijven van het onderzoek. 

Eerder onderzoek stopgezet

De minister voor Rechtsbescherming heeft een eerder onderzoek uit 2019 door het Verweij-Jonker instituut stopgezet. De minister legde dit uit in een brief aan de Tweede Kamer over het stoppen van het eerdere onderzoek. Meer informatie is te lezen in de veelgestelde vragen en antwoorden over het onderzoek

Toekomst

Naast onderzoek naar het verleden van binnenlandse afstand en adoptie, wordt met belanghebbenden gewerkt aan de toekomst. Hierbij is een aantal activiteiten geïnventariseerd die in afstemming met belanghebbenden projectmatig worden opgepakt:

  • Het verbeteren van de toegankelijkheid, transparantie en behoud van de dossiers van de belanghebbenden;
  • Het ontwikkelen van een steun- en ontwikkelcentrum voor belanghebbenden ten behoeve van psychosociale ondersteuning en juridisch advies. 

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen en activiteiten rondom binnenlandse afstand en adoptie? U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief van het ministerie van Justitie en Veiligheid.