Afstand en adoptie in Nederland tussen 1956-1984

Tussen 1956 tot 1984 deden vrouwen afstand van hun kind voor adoptie, vaak onder druk. De overheid doet daarom tot eind 2020 onderzoek naar de situaties van afstandsouders, afstandskinderen en adoptieouders in die periode. En naar de rol van betrokken organisaties en de sociale omgeving zoals familie en hulpverleners.

Wilt u uw verhaal en ervaringen delen voor het onderzoek afstand en adoptie 1956-1984?

Afstand en adoptie door druk

De Radboud Universiteit deed in 2017 onderzoek naar vrouwen die tussen 1956 en 1984 afstand deden van hun kind voor adoptie. Volgens dit onderzoek gebeurde dit veel onder druk. Vaak omdat de vrouwen niet getrouwd waren. Afstandsmoeders voelden zich onder druk gezet door hun directe omgeving en hulpverleners. Zoals familie, artsen, maatschappelijk werkers en de kerk. Door de afstand werd de band tussen moeder, vader en kind verbroken. Dit zorgde voor veel blijvend verdriet en schaamte bij ouders en kinderen.

Verder onderzoek naar Nederlandse afstandsmoeders

De overheid wil nog meer duidelijkheid over de situaties van de moeders die afstand deden van hun kind tussen 1956 en 1984. En over de situaties van de vaders, kinderen, adoptieouders en de rol van de overheid. De overheid wil hiervan leren en als dat nodig regels en afspraken aanpassen over bijvoorbeeld adoptie. Het Verwey Jonker Instituut doet daarom uitgebreider onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum (WODC). Het onderzoek loopt tot eind 2020. De resultaten worden in februari 2021 bekend gemaakt.  

Het Verwey Jonker Instituut onderzoekt:

  • Wat was de rol van betrokken organisaties, zoals Fiom en de Raad van de Kinderbescherming?
  • Wat was de rol van de overheid?
  • Wat zijn de ervaringen van de betrokken vaders?
  • Wat zijn de gevolgen van de afstand en adoptie voor de afstandsouders en kinderen?
  • Hebben betrokken organisaties of personen iets gedaan wat toen niet volgens de regels was?

Deel uw ervaring met het meldpunt voor afstand en adoptie

De onderzoekers gebruiken voor het onderzoek naar afstand en adoptie meerdere informatiebronnen. Zoals archieven, documenten en het eerdere onderzoek. Ook de persoonlijke ervaringen van bijvoorbeeld afstandsouders of adoptiekinderen worden meegenomen in het onderzoek. U kunt uw verhaal over afstand en adoptie delen met het Aanmeldpunt afstand en adoptie 1956-1984.