Nieuwsbrief Binnenlandse Afstand en Adoptie - november 2021

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij of interesse heeft in binnenlandse afstand en adoptie. Met deze nieuwsbrief deelt het projectteam Binnenlandse Afstand en Adoptie actuele ontwikkelingen en activiteiten. 

Stopzetten huidige onderzoek en start nieuwe commissie

Na een lange tijd van onzekerheid is het duidelijk hoe verder wordt gegaan met het onderzoek naar binnenlandse afstand en adoptie 1956-1984. Begin november heeft minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker besloten dat dit onderzoek wordt stopgezet. Dit doet hij op basis van de door hem gevraagde adviezen en gesprekken met belangengroepen. Het is voor hem duidelijk geworden dat de gemaakte fouten bij het Aanmeldpunt ervoor hebben gezorgd dat er geen vertrouwen meer is in dit onderzoek en in de herstelprocedure.

Het onderzoeken en beschrijven van de geschiedenis van afstand en adoptie is en blijft belangrijk, vindt de minister. Daarom komt er een nieuwe onafhankelijke commissie die kijkt naar het hele systeem van binnenlandse afstand en adoptie tussen 1956 en 1984. Deze commissie kijkt daarbij ook naar de rol van de overheid. De nieuwe commissie bepaalt zelf hoe ze dit zal doen en werkt volledig onafhankelijk. De minister verwacht dat de nieuwe commissie begin volgend jaar van start kan gaan.

De minister heeft zijn besluit toegelicht in een brief aan de Tweede Kamer.

De mensen die zich via het Aanmeldpunt of via het Verwey-Jonker Instituut hebben aangemeld voor het onderzoek zijn via Fiom of het Verwey-Jonker Instituut geïnformeerd over het besluit van de minister en de vervolgstappen.

Meedenken over erkenning

Naast het onderzoek door de nieuwe commissie, gaat het projectteam Binnenlandse Afstand en Adoptie vanuit het ministerie aan de slag met andere maatregelen voor erkenning. Daar willen wij zoveel mogelijk belanghebbenden bij betrekken. Hiervoor gaan wij in de loop van 2022 in gesprek via ‘erkenningstafels’. Wilt u meedenken via de erkenningstafels, dan kunt u dat doorgeven via projectafstandenadoptie@minjenv.nl.

Uitbreiden Expertisecentrum interlandelijke adoptie

Op dit moment werken belangenorganisaties, stakeholders en een projectteam van het ministerie samen aan een expertisecentrum voor de ondersteuning van interlandelijk geadopteerden. Het centrum wordt het centrale punt waar zij terecht kunnen voor toegang tot dossiers, zoektochten, psychosociale hulp en juridische ondersteuning. Het ministerie en het veld leggen nu samen de basis voor een kennisfunctie in het expertisecentrum. Het streven is dat in de eerste helft van 2022 een in de basis functionerend expertisecentrum staat.

Op termijn kan de focus van het expertisecentrum worden verbreed naar het ondersteunen van onder andere belanghebbenden bij binnenlandse afstand en adoptie. De gesprekken aan de ‘erkenningstafels’ zullen hiervoor input leveren. In de Nieuwsbrief ontwikkeling Expertisecentrum interlandelijke adoptie leest u meer over de ontwikkelingen van het expertisecentrum.

Contact

Wilt u in contact komen met het Projectteam Binnenlandse Afstand en Adoptie, mail dan naar projectafstandenadoptie@minjenv.nl. Ook als u graag gebeld wilt worden.