Nieuwsbrief Binnenlandse Afstand en Adoptie - oktober 2021

Met deze nieuwsbrief deelt het projectteam Binnenlandse Afstand en Adoptie actuele ontwikkelingen en activiteiten. Ook op www.rijksoverheid.nl/afstandenadoptie is informatie te vinden. Zoekt u contact met het projecteam? U kunt ons bereiken via projectafstandenadoptie@minjenv.nl

Stand van zaken rondom herstelprocedure en onderzoek

Op 8 juli 2021 heeft de Commissie van onafhankelijke deskundigen inzake binnenlandse afstand en adoptie haar rapport aan Minister Sander Dekker aangeboden. Wij hebben u hierover in de nieuwsbrief van juli geïnformeerd.

De Minister heeft hierover in september gesproken met vertegenwoordigers van Meldpunt Adoptie, stichting De Nederlandse Afstandsmoeder en de stichting Verleden in Zicht. Zij hebben hem duidelijk en vastberaden gezegd dat zij geen vertrouwen hebben in het lopende onderzoek. Om verschillende redenen kiezen zij voor ‘scenario 5’ uit het rapport van de Commissie. Zij willen dat het onderzoek stopgezet wordt, dat er geen herstelprocedure plaatsvindt en dat een nieuw onderzoek wordt gestart.

Hoe gaat het verder
Het rapport van de Commissie van onafhankelijke deskundigen en de gesprekken met de belangengroepen zijn voor de Minister belangrijk om te bepalen hoe hij verder wil gaan met de herstelprocedure en het onderzoek. Dat doet hij eind oktober en hij licht dat toe in een brief aan de Tweede Kamer. Wij zullen u hierover uiteraard informeren.

Rechtszaak afstandsmoeder

Op vrijdag 24 september jl. heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden in een civiele procedure die door een afstandsmoeder en het Bureau Clara Wichmann tegen de Staat is aangespannen. Het betreft een vraagstuk dat bovenal heel emotioneel is voor alle betrokkenen. Verschillende media hebben aandacht aan de rechtszaak gegeven. De rechtbank verwacht medio december 2021 uitspraak te doen.

Projectteam Binnenlandse Afstand en Adoptie

Het projectteam Binnenlandse Afstand en Adoptie is in juni 2020 gestart. Het team bestaat inmiddels uit zes personen: Léon Poffé (projectleider), Carolien Felëus, Sjaak Krombeen, Mieke Evers, Martine Verbeek en Sandra van Breugel.

Wat doet het projectteam
Het projectteam ondersteunt de Minister voor Rechtsbescherming. Het team werkt ook aan erkenningsmaatregelen en is aanspreekpunt voor de belanghebbenden. Het is belangrijk te weten wat er onder u als belanghebbende leeft. Het team heeft aandacht voor uw opmerkingen, vragen en/of verzoeken. Als dat op prijs wordt gesteld, neemt een van de teamleden persoonlijk contact op. “Wij begrijpen dat het voor sommigen lastig is om een drempel over te stappen en contact te leggen. Sinds januari 2021 hebben zo’n honderd belanghebbenden contact met ons gezocht. Uit de mails en gesprekken blijkt hun betrokkenheid met het onderwerp. Wij ervaren dit contact als zeer waardevol en horen van de mensen die wij spreken, dat zij het ook waarderen”.

Waardevolle contacten
De gesprekken geven inzicht in wat mensen bezighoudt en naar welke antwoorden en oplossingen zij zoeken. Bovendien levert dit het team waardevolle contacten op van betrokken mensen die graag willen bijdragen aan het project afstand en adoptie.

Het projectteam gaat de komende tijd inzetten op het betrekken van belanghebbenden, bijvoorbeeld bij het vormgeven van erkenningsmaatregelen. Heeft u interesse om mee te denken, geef u op via projectafstandenadoptie@minjenv.nl.

Contact opnemen

Vanuit het projectteam staan wij u graag te woord. Wilt u in contact met ons komen, mail dan naar projectafstandenadoptie@minjenv.nl. Ook als u graag gebeld wilt worden.

Op de hoogte blijven

De nieuwsbrief is bedoeld voor betrokkenen bij en geïnteresseerden in binnenlandse afstand en adoptie. Met deze nieuwsbrief deelt het projectteam Binnenlandse Afstand en Adoptie regelmatig actuele ontwikkelingen. Ook op www.rijksoverheid.nl/afstandenadoptie.nl  is informatie te vinden.

Wilt u automatisch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rondom afstand en adoptie? U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief: Afstand en adoptie | Actueel | Rijksoverheid.nl. Ook kunt u hier eerdere nieuwsbrieven vinden.

Wilt u anderen attenderen op de nieuwsbrief? Stuur dan de link met de Abonneren-button door: Afstand en adoptie | Actueel | Rijksoverheid.nl.

Veel vragen en antwoorden over afstand en adoptie zijn verzameld op deze webpagina: Veelgestelde vragen met antwoorden over het onderzoek Binnenlandse afstand en adoptie 1956-1984 | Publicatie | Rijksoverheid.nl