Adoptie van buitenlandse kinderen opgeschort

De adoptie van kinderen uit het buitenland is voorlopig stopgezet. Minister Dekker van Rechtsbescherming heeft dit op 8 februari 2021 besloten naar aanleiding van een rapport van de commissie-Joustra over internationale adoptie. In haar onderzoek stuitte de commissie op structurele misstanden, zoals vervalsing van documenten, kinderhandel, fraude en corruptie.

Er is geen termijn gegeven voor de opschorting. Een nieuw kabinet zal een definitief standpunt moeten innemen over de toekomst van internationale adopties.

Ouderparen die al over een zogeheten beginseltoestemming beschikken, kunnen na een extra toets de procedure nog afronden. Nieuwe aanvragen om een adoptieprocedure te starten, worden voorlopig niet meer in behandeling genomen.

Meer informatie 

Lees de QenA's over opschorting interlandelijke adoptie