Voorwaarden adoptie buitenlands kind

Iedereen die een kind uit het buitenland wil adopteren moet voldoen aan voorwaarden. Om aan de adoptieprocedure deel te kunnen nemen heeft u daarnaast een beginseltoestemming nodig. Dit betekent dat u volgens de Nederlandse overheid geschikt bent om een buitenlands kind te adopteren.

Algemene voorwaarden voor adoptie buitenlands kind

Bij adoptie van een buitenlands kind gelden de volgende algemene voorwaarden:

  • Op het moment dat u de aanvraag voor beginseltoestemming doet, mag u de 42-jarige leeftijd niet hebben bereikt. In geval van bijzondere omstandigheden kan hierop een uitzondering worden gemaakt.
  • U en uw eventuele partner moeten toestemming geven voor inzage in het Justitieel Documentatiesysteem (JDS).
  • Het leeftijdsverschil tussen de oudste adoptieouder en het kind mag niet groter zijn dan 40 jaar. In geval van bijzondere omstandigheden kan ook hierop een uitzondering worden gemaakt.
  • Uw gezondheid mag geen bezwaar opleveren voor adoptie. U moet u zich medisch laten keuren.
  • U moet in Nederland wonen.
  • U bent vanaf het tijdstip van vertrek van het buitenlandse kind naar Nederland verplicht te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van het kind.

Het land waar het adoptiekind vandaan komt, kan ook voorwaarden stellen aan adoptie. Bijvoorbeeld over uw gezondheid, leeftijd of het inkomen.

Specifieke voorwaarden per situatie

Per situatie gelden specifieke, aanvullende voorwaarden:

Adoptie door man en vrouw

Een man en een vrouw kunnen alleen samen een kind uit het buitenland adopteren als ze zijn getrouwd.

Adoptie door paren van gelijk geslacht

2 mannen of 2 vrouwen kunnen alleen samen een kind uit het buitenland adopteren als dit mag volgens de regels van het land waar het adoptiekind vandaan komt. Daarnaast moeten de mannen of vrouwen getrouwd zijn.

Eenouderadoptie

Er zijn weinig mogelijkheden voor eenouderadoptie van een buitenlands kind. Veel landen geven de voorkeur aan getrouwde stellen.