Werknemers die een adoptiekind of een pleegkind in huis nemen, hebben recht op verlof en een uitkering tijdens het verlof. Zo kunnen ouders en kind aan elkaar wennen. Voorwaarde voor adoptieverlof is dat de rechtbank de adoptie heeft uitgesproken. Voorwaarde voor pleegzorgverlof is dat het kind op het adres van de pleegouder staat ingeschreven. Het verlof duurt maximaal 4 weken.

Kabinet Rutte III: langer adoptieverlof

Het kabinet wil het adoptieverlof verlengen van 2 naar 6 weken. Dit geldt ook voor pleegouders. Dit staat in het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’.