Hoe kan ik adoptieverlof of pleegzorgverlof regelen?

Adoptieverlof of pleegzorgverlof vraagt u aan bij uw werkgever. U doet dit minimaal 3 weken voordat u het verlof wilt opnemen.

Aaneengesloten of verspreid adoptieverlof of pleegzorgverlof aanvragen

Minstens 3 weken voordat u adoptie- of pleegzorgverlof wilt laten ingaan, vraagt u dit aan bij uw werkgever. U kunt het verlof op 2 manieren opnemen:

  • maximaal 6 weken aaneengesloten binnen 26 weken;
  • verspreid over 26 weken.

Bij uw aanvraag laat u uw werkgever weten hoe u uw verlof wilt opnemen.

Uw werkgever mag u in principe niet weigeren om het verlof verspreid op te nemen. Dit mag alleen als het bedrijf hierdoor ernstig in de problemen komt.

Adoptieverlof en pleegzorgverlof voor beide ouders

Als uw partner in loondienst werkt, kan hij of zij ook adoptie- of pleegzorgverlof aanvragen bij de werkgever. U en uw partner hoeven het verlof niet tegelijk op te nemen.

Verlof bij adoptie meer kinderen

Als u 2 of meer kinderen tegelijk adopteert, heeft u recht op maar 1 keer adoptieverlof.