Hoe lang duurt adoptieverlof of pleegzorgverlof?

U heeft recht op maximaal 6 weken adoptieverlof of pleegzorgverlof. 

Wanneer gaat adoptieverlof of pleegzorgverlof in

U kunt uw verlof opnemen vanaf 4 weken voordat het kind in uw gezin komt. Uw verlof duurt uiterlijk tot en met 22 weken na de komst van het kind.

Adoptieverlof of pleegzorgverlof verspreid of aaneengesloten opnemen

Bij uw werkgever kunt u maximaal 6 aaneengesloten weken verlof opnemen. Dit doet u binnen een periode van 26 weken. U kunt het verlof ook gespreid over 26 weken opnemen.

Heeft u een uitkering, dan neemt u uw 6 weken verlof in een aaneengesloten periode op.

Opbouw vakantiedagen tijdens adoptieverlof of pleegzorgverlof

Tijdens het adoptieverlof of pleegzorgverlof bouwt u vakantiedagen op. Uw werkgever mag u niet vragen om het verlof te compenseren met vakantiedagen.

Ziekte tijdens adoptieverlof of pleegzorgverlof

Als u ziek wordt tijdens het adoptieverlof of pleegzorgverlof, loopt het verlof gewoon door.

Verschil duur adoptieverlof en zwangerschaps- en bevallingsverlof

Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof duren in totaal minstens 16 weken. Zwangerschaps- en bevallingsverlof zijn vooral bedoeld om de gezondheid van moeder en kind te beschermen. En om te herstellen van de zwangerschap en bevalling. Bij adoptieverlof is dit niet aan de orde.