Ik wil een Nederlands kind adopteren. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen?

Bij de adoptie van een Nederlands kind geldt een aantal voorwaarden. U moet bijvoorbeeld als adoptieouder ten minste 18 jaar ouder zijn dan het kind. Voor adoptie door paren, 1 ouder of duomoeders is er een aantal aanvullende voorwaarden.

Algemene voorwaarden voor adoptie van een kind uit Nederland

Bij adoptie van een kind dat in Nederland woont gelden de volgende algemene voorwaarden:

  • De adoptie moet in het belang zijn van het kind.
  • Het kind heeft niets meer te verwachten van de eigen ouder(s). De rechter beoordeelt of de eigen ouders van het kind nog verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor de opvoeding of verzorging van het kind.  
  • Het kind moet minderjarig zijn. Een kind van 12 jaar of ouder moet instemmen met adoptie.
  • Grootouders mogen hun kleinkind niet adopteren.
  • U moet meerderjarig en ten minste 18 jaar ouder zijn dan het kind.
  • U moet het kind tenminste 1 jaar hebben verzorgd en opgevoed. Bijvoorbeeld als pleegouder, voogd of stiefouder.

Voorwaarden voor adoptie door paren, 1 ouder of duomoeders

Voor paren, partners of duomoeders is er een aantal aanvullende voorwaarden.

Adoptie door paren

Voor adoptie door paren van verschillend of gelijk geslacht geldt de volgende voorwaarde: het paar heeft in de periode voor de adoptieaanvraag ten minste 3 jaar samengeleefd. Dit kan het paar aantonen door bijvoorbeeld een samenlevingscontract of gegevens uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Adoptie door nieuwe partner

De nieuwe partner van de vader of moeder kan het kind van de partner adopteren. Deze adoptie door 1 persoon heet partneradoptie. Partneradoptie kan onder de volgende voorwaarden:

  • De partner moet ten minste 3 jaar voor het verzoek hebben samengeleefd met de juridische ouder.   
  • De partner moet in die periode ten minste 1 jaar voor het kind hebben gezorgd.
  • De vader of moeder heeft alleen of gezamenlijk met de nieuwe partner het gezag over het kind.
  • Het kind heeft niets meer te verwachten van de andere ouder. De rechter beoordeelt of de andere ouder geen verantwoordelijkheid meer kan of wil dragen voor de opvoeding of verzorging van het kind.

Adoptie door duomoeders

Voor duomoeders gelden andere voorwaarden.

Procedure en kosten adoptie

Op de website van Rechtspraak vindt u informatie over de procedure en kosten van een adoptieverzoek.