Nieuwsbrief binnenlandse afstand en adoptie februari 2022

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij of interesse heeft in binnenlandse afstand en adoptie. Met deze nieuwsbrief deelt het projectteam Binnenlandse Afstand en Adoptie actuele ontwikkelingen en activiteiten.

Vernietigen gegevens na stopzetten onderzoek

In januari 2022 hebben aanmelders een mail of brief ontvangen over het vernietigen van gegevens en gespreksverslag, doordat het onderzoek naar binnenlandse afstand en adoptie door het Verwey-Jonker Instituut is stopgezet. Veel mensen hebben aangegeven hun gespreksverslag alsnog te willen ontvangen. Daar wordt nu aan gewerkt. Aan iedereen die dat heeft aangegeven, wordt voor 7 maart 2022 zijn/haar gespreksverslag verstuurd. Daarna worden alle gegevens bij Fiom of het Verwey-Jonker Instituut vernietigd. Dat gebeurt op 7 maart 2022. De aanmelders hebben daar een bericht over ontvangen van Fiom of het Verwey-Jonker instituut.

In het document ‘veelgestelde vragen en antwoorden’ staat meer informatie.

Geef je op voor de ‘erkenningstafels’ 2022

In de vorige nieuwsbrieven hebben we al aangekondigd dat we in 2022 de ‘erkenningstafels’ over erkenningsmaatregelen organiseren. Ervaren gespreksleiders halen tijdens een of meerdere bijeenkomsten informatie en ideeën op bij belanghebbenden over wat zij belangrijk vinden voor erkenning(smaatregelen).

Inmiddels hebben zich al meer dan 90 belanghebbenden aangemeld om mee te denken over erkenningsmaatregelen.

Bent u afstandsmoeder/-vader, afstandskind, of adoptie ouder en wilt u meedenken over erkenningsmaatregelen en deelnemen aan de ‘erkenningstafels’, dan kunt u zich aanmelden via projectafstandenadoptie@minjenv.nl.

Uitkomsten vragenlijst over erkenningsmaatregelen

In december 2021 is naar ‘meedenkers’ en via de nieuwsbrief een uitnodiging verstuurd voor het invullen van een vragenlijst over erkenningsmaatregelen. 113 mensen hebben de vragenlijst ingevuld en zo hun mening of ideeën over erkenningsmaatregelen gegeven.

Mensen die de vragenlijst hebben ingevuld, geven aan dat ze het belangrijk vinden dat er vanuit de overheid erkenning komt. Openheid over de rol van de overheid, over de wijze van afstand waarop afstand is gedaan en over adoptietoewijzingen worden belangrijk gevonden. Mensen geven ook aan dat hulp vanuit de overheid bij toegang tot en informatie over dossiers, archieven en documenten wenselijk is.

Bureau Kantar Public heeft het vragenlijstonderzoek uitgevoerd en de uitkomsten verwerkt in een rapportage. Hoewel aan de uitkomsten geen zelfstandige betekenis wordt gegeven, geeft het een beeld van de mening van deze belanghebbenden. De uitkomsten van de vragenlijst worden gebruikt in de voorbereiding van de 'erkenningstafels'. De rapportage is te lezen op de website.

Vragen en antwoorden over binnenlandse afstand en adoptie

Het projectteam ondersteunt de Minister, werkt aan erkenningsmaatregelen en is er voor belanghebbenden. Wij krijgen regelmatig vragen in de mailbox. Zoals ook onderstaande vragen:

Welke gegevens worden precies vernietigd nu het onderzoek is gestopt?
Nu het onderzoek naar binnenlandse afstand en adoptie is gestopt, worden alle gegevens die over u bekend zijn bij het Aanmeldpunt of bij het Verwey-Jonker Instituut vernietigd. Dit kan gaan om (gespreks)verslagen en persoonsgegevens (denk aan adres, naam, woonplaats). Het gaat alleen om de gegevens die u heeft gegeven als aanmelder voor het onderzoek. Zodra deze gegevens vernietigd zijn, bent u als aanmelder voor het onderzoek niet langer bekend bij Fiom of het Verwey-Jonker Instituut.

Wanneer kan ik me aanmelden voor het nieuw te starten onderzoek naar binnenlandse afstand en adoptie?
In november 2021 november heeft minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker besloten om het door Verwey-Jonker Instituut uitgevoerde onderzoek stop te zetten.

Ook de nieuwe minister, Franc Weerwind, vindt het onderzoeken en beschrijven van de geschiedenis van afstand en adoptie belangrijk. Daarom komt er een – onafhankelijke - commissie die het hele systeem van binnenlandse afstand en adoptie tussen 1956 en 1984 onderzoekt. De minister verwacht dat de nieuwe commissie snel dit jaar van start kan gaan. Over de werkwijze van de nieuwe commissie is nu nog niets bekend en u kunt zich daarom nog niet aanmelden voor dit nieuwe onderzoek. Op Rijksoverheid.nl en in de nieuwsbrief van het projectteam Binnenlandse Afstand en Adoptie wordt informatie gegeven zodra er meer over de start van de commissie bekend is.

Meer vragen en antwoorden staan in het document ‘veelgestelde vragen en antwoorden’.

Contact

Wilt u in contact komen met het Projectteam Binnenlandse Afstand en Adoptie, mail dan naar projectafstandenadoptie@minjenv.nl. Ook als u graag gebeld wilt worden.