Nieuwsbrief Binnenlandse afstand en adoptie januari 2022

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij of interesse heeft in binnenlandse afstand en adoptie. Met deze nieuwsbrief deelt het projectteam Binnenlandse Afstand en Adoptie actuele ontwikkelingen en activiteiten.

Vernietigen gegevens na stopzetten onderzoek

Zoals al in eerdere nieuwsbrieven is verteld, is het noodzakelijk om alle gegevens in verband met aanmeldingen voor het onderzoek naar binnenlandse afstand en adoptie te vernietigen, nu het onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut is stopgezet.

Daarom heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid Fiom en het Verwey-Jonker instituut de opdracht gegeven om vanaf 10 januari 2022 te starten met de aanpak om verslagen en persoonsgegevens van aanmelders bij het Aanmeldpunt of het Verwey-Jonker Instituut te vernietigen.

Alle aanmelders hebben een e-mail of brief ontvangen waarin de stappen tot vernietiging van deze gegevens uitgelegd worden. Ze krijgen eerst de mogelijkheid om hun gespreksverslag op te vragen. Dat kan tot 7 februari 2022. Daarna ontvangt iedereen een bericht met de datum van vernietiging van de gegevens.

In het document ‘veelgestelde vragen en antwoorden’ staat meer informatie.

Vragenlijst over erkenningsmaatregelen

In de vorige nieuwsbrief werd al verteld dat het projectteam Binnenlandse Afstand en Adoptie bezig is met de voorbereiding van de 'erkenningstafels' over mogelijke vormen van erkenning van binnenlandse afstand en adoptie. Bureau Kantar Public heeft in opdracht van het projectteam een vragenlijst uitgezet om in kaart te brengen hoe belanghebbenden staan tegenover diverse mogelijkheden voor erkenning. Deze vragenlijst kon volledig anoniem worden ingevuld.

De vragenlijst is op verschillende manieren verspreid, waaronder via de nieuwsbrief Binnenlandse afstand en adoptie december 2021. Deze nieuwsbrief heeft een bereik van ongeveer 300 mensen. Het onderzoek liep van 8 december 2021 tot 8 januari 2022. In deze periode is de vragenlijst door 113 mensen ingevuld, waaronder 28 afstandsouders en 76 afstands-/adoptiekinderen. De vragenlijst bestond voor een deel uit ‘gesloten’ vragen en er was veel ruimte om de antwoorden toe te lichten. Bureau Kantar verwerkt de uitkomsten van de vragenlijst in een rapportage. Hierover berichten we in de volgende nieuwsbrief. De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt bij de ‘erkenningstafels’ die dit jaar georganiseerd worden.

Erkenningstafels 2022

In 2022 organiseert het projectteam Binnenlandse Afstand en Adoptie de ‘erkenningstafels’ over vormen van erkenning. Wij doen dit in samenwerking met ervaren gespreksleiders die tijdens een of meerdere bijeenkomsten informatie en ideeën ophalen bij belanghebbenden over wat zij belangrijk vinden voor erkenning(smaatregelen).

Inmiddels hebben zich al meer dan 70 mensen aangemeld om mee te denken over erkenningsmaatregelen. Wij betrekken hen bij activiteiten voor erkenningsmaatregelen, zoals de ‘erkenningstafels’.

Wilt u meedenken over erkenningsmaatregelen, dan kunt u zich aanmelden via projectafstandenadoptie@minjenv.nl.

Nieuwe Minister voor Rechtsbescherming

Vanaf 10 januari 2022 is er een nieuwe Minister voor Rechtsbescherming, die verantwoordelijk is voor binnenlandse afstand en adoptie: Franc Weerwind. Hij volgt Sander Dekker op. Nieuwsgierig naar Franc Weerwind? Bekijk dan de website: Franc Weerwind | Rijksoverheid.nl

Vragen en antwoorden over binnenlandse afstand en adoptie

Het projectteam ondersteunt de Minister, werkt aan erkenningsmaatregelen en is er voor vragen van belanghebbenden. Wij krijgen regelmatig vragen in de mailbox. Zoals ook onderstaande vragen:

  • Kan mijn verslag van het Aanmeldpunt worden doorgestuurd naar de nieuwe Commissie?
    Het is niet mogelijk om uw gespreksverslag naar de nieuwe commissie te sturen. Aan alle aanmelders is op 10 januari 2022 een mail of brief gestuurd waarin wordt uitgelegd dat alle gegevens worden vernietigd, dus ook de verslagen. U krijgt wel de mogelijkheid om uw eigen gespreksverslag op te vragen. Deze is echt alleen voor uzelf. 
  • Ik wil mijn verslag graag ontvangen voordat alles vernietigd wordt. Aan wie kan ik dat doorgeven?
    U heeft op 10 of 11  januari 2022 een mail of brief ontvangen van Fiom of van het Verwey-Jonker Instituut. Daarin staat hoe u kunt doorgeven of u het gespreksverslag wel of niet wilt ontvangen. U geeft dit dus altijd door aan Fiom of het Verwey-Jonker instituut, niet aan het projectteam.

Meer vragen en antwoorden staan in het document ‘veelgestelde vragen en antwoorden’.

Contact

Wilt u in contact komen met het Projectteam Binnenlandse Afstand en Adoptie, mail dan naar projectafstandenadoptie@minjenv.nl. Ook als u graag gebeld wilt worden.