Nieuwsbrief Binnenlandse afstand en adoptie - juni 2022

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij of interesse heeft in binnenlandse afstand en adoptie. Met deze nieuwsbrief deelt het projectteam Binnenlandse Afstand en Adoptie actuele ontwikkelingen en activiteiten. 

Erkenningstafels

De circa 10 ‘erkenningstafels´ vinden vanaf 19 mei tot eind juni plaats. Meer dan zestig mensen hebben al deelgenomen of zullen binnenkort met elkaar spreken over erkenning. Aan deze erkenningstafels wordt door ervaren en onafhankelijke gespreksleiders bij belanghebbenden informatie en ideeën opgehaald over wat zij belangrijk vinden voor erkenning. Na afloop van de erkenningstafels wordt aan het ministerie van Justitie en Veiligheid een rapport gestuurd welke vormen van erkenning zijn besproken. Er komen geen persoonlijke gegevens in te staan! Dit rapport zal in de toekomst ook van belang worden voor het Expertisecentrum Interlandelijke Adoptie nadat is besloten dat het Expertisecentrum zich ook zal richten op binnenlandse afstand en adoptie. In de volgende nieuwsbrieven zullen we hierover verslag doen.

Prof. dr. Micha de Winter voorzitter onderzoekscommissie Binnenlandse Afstand en Adoptie

Minister Franc Weerwind is verheugd dat hij prof. dr. Micha de Winter bereid heeft gevonden om de onderzoekscommissie Binnenlandse Afstand en Adoptie voor te zitten. Prof. dr. De Winter is sociaal pedagoog en emeritus-hoogleraar Pedagogiek aan de Universiteit Utrecht en heeft van 2016-2020 ook de Commissie Onderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg voorgezeten. Prof. dr. De Winter zal de zomerperiode gebruiken om invulling te geven aan de samenstelling van de nieuwe commissie, zodat de commissie in september 2022 kan starten.

Brief aan de Tweede Kamer over adoptie

Op 10 juni heeft Minister Franc Weerwind een ‘voortgangsbrief’ over adoptie aan de Tweede Kamer gestuurd (Voortgang interlandelijke adoptie en binnenlandse afstand en adoptie | Tweede Kamer der Staten-Generaal). Daarin licht hij het nieuwe systeem voor interlandelijke adoptie toe en de inrichting van het nieuwe Expertisecentrum Interlandelijke Adoptie bij het Fiom. Ten aanzien van binnenlandse afstand en adoptie meldt hij dat prof. dr. Micha de Winter de nieuwe onderzoekscommissie zal voorzitten. Daarnaast geeft hij aan dat de erkenningstafels nog plaatsvinden en dat hij de Tweede Kamer over de uitkomsten in september een brief zal sturen. Daarin zal hij ook aandacht besteden aan de instelling van de onderzoekscommissie.

Commissiedebat in de Tweede Kamer

Op 16 juni praat de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer in de Troelstrazaal met Minister Franc Weerwind over adoptie. Naast binnenlandse adoptie gaat het ook over interlandelijke adoptie. U kunt het commissiedebat ‘live’ bijwonen in de Tweede Kamer of digitaal via een livestream (https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/livedebatten). Meer informatie vindt u op www.tweedekamer.nl.

Overdracht Project Binnenlandse Afstand en Adoptie

Zoals aangekondigd in de vorige Nieuwsbrief stopt het projectteam Binnenlandse Afstand en Adoptie. Dat betekent dat het werk aan bijvoorbeeld erkenningsmaatregelen wordt voortgezet door de afdeling familie van het ministerie van J&V. Binnen deze afdeling zullen Elsje Lagerberg en Guus Kramer de nieuwe gezichten zijn. Zij stellen zich hier aan u voor.

Elsje Lagerberg

Ik ben Elsje Lagerberg, 38 jaar oud en sinds april werkzaam bij de beleidsafdeling Familie. Ik heb hiervoor verschillende rollen gehad in het vakgebied Human Resources. Ik houd ervan om in verbinding te staan met anderen en goed te luisteren. Naast mijn werk ben ik moeder van twee zoons van 5 en 7 jaar. Met hen en mijn man ga ik vaak naar het strand waar ik geniet van de rust en (vaak) de zon.

Elsje Lagerberg
Beeld: ©JenV

Guus Kramer

Ik ben Guus Kramer, 52 jaar oud en werk sinds september 2021 als plaatsvervangend hoofd bij de beleidsafdeling Familie. Hiervoor heb ik onder meer gewerkt op de dossiers preventie, integriteit en slachtofferbeleid bij hetzelfde ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarnaast ben ik vader van twee zoons van 21 en 23 jaar. Ik geniet van de hond uitlaten in de duinen van Den Haag en Wassenaar.

Guus Kramer
Beeld: ©JenV

Contact

Wilt u in contact komen met het de afdeling Familie bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, dan kunt u nog steeds mailen naar projectafstandenadoptie@minjenv.nl. Ook als u graag gebeld wilt worden.