Nieuwsbrief Binnenlandse afstand en adoptie maart 2022

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die betrokken is of interesse heeft in binnenlandse afstand en adoptie. Met deze nieuwsbrief deelt het projectteam Binnenlandse Afstand en Adoptie actuele ontwikkelingen en activiteiten.

Gegevens onderzoek vernietigd

Op 7 maart 2022 zijn alle persoonsgegevens vernietigd van mensen die zich hadden aangemeld voor het onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut, dat in november 2021 is stopgezet. Er is onafhankelijk toegezien op een correcte vernietiging van alle persoonsgegevens bij het Verwey-Jonker Instituut of Fiom. Als mensen op de hoogte willen blijven over binnenlandse afstand en adoptie, kan dat via deze nieuwsbrief of via de website Binnenlandse afstand en adoptie.

Erkenningstafels

In het voorjaar van 2022 willen wij ‘erkenningstafels’ organiseren om met belanghebbenden in gesprek te gaan over vormen van erkenning. Tijdens deze bijeenkomsten halen ervaren gespreksleiders ideeën en wensen op over erkenning en erkenningsmaatregelen. Wilt u meedenken over erkenning(smaatregelen) en deelnemen aan de erkenningstafels, stuur dan een email naar projectafstandenadoptie@minjenv.nl.

Nieuw onderzoek binnenlandse afstand en adoptie

De vorige minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, heeft aangegeven dat het belangrijk is dat het systeem van binnenlandse afstand en adoptie tussen 1956-1984 wordt onderzocht. Daarvoor wordt een nieuwe, onafhankelijke, commissie ingesteld. Op dit moment wordt een voorzitter voor deze commissie gezocht.

Vragen en antwoorden over binnenlandse afstand en adoptie

Het projectteam ondersteunt de Minister, werkt aan erkenningsmaatregelen en is er voor belanghebbenden. Wij krijgen regelmatig vragen in de mailbox. Zoals ook onderstaande vragen:

1 Nu alle gegevens vernietigd zijn, hoe word ik op de hoogte gehouden over een nieuw onderzoek?
Op de website Binnenlandse afstand en adoptie en via de nieuwsbrief informeren wij u over de ontwikkelingen bij binnenlandse afstand en adoptie, zoals de nieuwe commissie, het onderzoek en erkenningsmaatregelen. Als u geabonneerd bent op de nieuwsbrief, ontvangt u maandelijks alle nieuws.

2 Hoe gaat het nu verder bij binnenlandse afstand en adoptie?
Vanuit het Ministerie Justitie en Veiligheid wordt gezocht naar een voorzitter voor de nieuwe commissie, die onderzoek gaat uitvoeren naar het hele systeem van afstand en adoptie 1956-1984. Het projectteam is aan de slag met het voorbereiden van de erkenningstafels over mogelijke erkenning(smaatregelen). Het projectteam is daarover (en voor andere vragen) de komende periode te bereiken via projectafstandenadoptie@minjenv.nl.

Contact

Wilt u in contact komen met het Projectteam Binnenlandse Afstand en Adoptie, mail dan naar projectafstandenadoptie@minjenv.nl. Ook als u graag gebeld wilt worden.