Nieuwsbrief Binnenlandse afstand en adoptie - mei 2022

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij of interesse heeft in binnenlandse afstand en adoptie. Met deze nieuwsbrief deelt het projectteam Binnenlandse Afstand en Adoptie actuele ontwikkelingen en activiteiten. 

Afronding fouten inrichting Aanmeldpunt

Op 7 maart 2022 zijn alle persoonsgegevens vernietigd van mensen die zich hadden aangemeld voor het onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut, dat in november 2021 is stopgezet. In opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft een onafhankelijk bedrijf een zogenaamde ‘IT-audit’ gedaan en vastgesteld dat alle persoonsgegevens volgens de regels zijn verwijderd. Daarmee zijn alle herstelmaatregelen naar aanleiding van de fouten die gemaakt zijn bij de inrichting van het Aanmeldpunt afgerond. Iedereen die dat wilde, heeft zijn of haar gespreksverslag toegestuurd gekregen.

Start erkenningstafels

In de vorige nieuwsbrieven is aandacht besteed aan de ‘erkenningstafels´. Aan deze erkenningstafels wordt door ervaren en onafhankelijke gespreksleiders bij belanghebbenden informatie en ideeën opgehaald over wat zij belangrijk vinden voor erkenning. Veel mensen hebben zich hiervoor opgegeven. De erkenningstafels vinden eind mei en begin juni plaats. In de volgende nieuwsbrieven zullen we hierover verslag doen.

Beëindiging Project Binnenlandse Afstand en Adoptie

De fouten die gemaakt zijn bij de inrichting van het Aanmeldpunt zijn hersteld en de erkenningstafels gaan aan het eind van deze maand van start. Dat betekent dat er binnenkort een eind komt aan het werk van het projectteam Binnenlandse Afstand en Adoptie bij het ministerie van J&V. De verantwoordelijke afdeling binnen het ministerie neemt het dan verder over. De medewerkers van deze afdeling zullen verder werken aan erkenningsmaatregelen. In de volgende Nieuwsbrief komt hierover meer informatie. Daarin ook nieuws over de nieuwe onderzoekscommissie voor binnenlandse afstand en adoptie.

Gesprekken minister Franc Weerwind met belangengroepen

Minister Franc Weerwind heeft al een kennismakingsgesprek met de stichting De Nederlandse Afstandsmoeder (DNA) en de stichting Verleden in Zicht (ViZ) gehad. Binnenkort spreekt hij ook met het Meldpunt Adoptie.

Commissiedebat in de Tweede Kamer

Op 16 juni praat de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid van de Tweede Kamer met Minister Franc Weerwind over adoptie. Naast binnenlandse adoptie gaat het ook over interlandelijke adoptie. Meer informatie (bijvoorbeeld over het bijwonen van het commissiedebat en over ‘livestreams’) vindt u op www.tweedekamer.nl.

Contact

Wilt u in contact komen met het Projectteam Binnenlandse Afstand en Adoptie, mail dan naar projectafstandenadoptie@minjenv.nl. Ook als u graag gebeld wilt worden.