Nieuwsbrief Binnenlandse afstand en adoptie - maart 2023

Deze nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij of interesse heeft in, binnenlandse afstand en adoptie. Met deze nieuwsbrief deelt het beleidsteam Binnenlandse Afstand en Adoptie actuele ontwikkelingen en activiteiten. 

Projectleider ‘borging dossiers Binnenlandse Afstand en Adoptie’

Graag stellen wij de projectleider Johan Abcouwer aan u voor:

‘Ik ben Johan Abcouwer, sinds januari 2023 projectleider ‘Borging dossiers Binnenlandse Afstand en Adoptie’. Ik vervul deze opdracht ad interim vanuit de Algemene Bestuursdienst; hiervoor ben ik o.a. werkzaam geweest bij de Hoge Raad en de Raad van State.

Tijdens de kennismakingsgesprekken die ik momenteel voer, ervaar ik een grote betrokkenheid bij alle gesprekspartners en de behoefte om de vindbaarheid en toegankelijkheid van afstands- en adoptiedossiers te verbeteren. Ik hoop hier de komende periode een bijdrage aan te kunnen leveren’.

Johan is momenteel bezig met het opstellen van een stappenplan dat hij maakt op basis van oriënterende gesprekken met relevante stakeholders. Zodra dit gereed is, laat hij weten hoe en wanneer de meedenkers hierin kunnen participeren.

Brief instanties

Mede namens de minister voor Rechtsbescherming is onlangs een brief verzonden aan verschillende instanties die mogelijk Nederlandse afstammingsdossiers (afstand - en adoptiedossiers) in hun bezit hebben. De boodschap van de brief luidt als volgt: ‘ik vraag u dringend om deze informatie níet op te schonen of bij het digitaliseren de papieren versie niet te vernietigen. Kortom, om geen onomkeerbare stappen te zetten, zodat deze informatie beschikbaar blijft voor de belanghebbenden’. In de brief is tevens de oproep gedaan om contact op te nemen met de projectleider Johan Abcouwer indien de organisatie inderdaad over afstammingsdossiers beschikt. Mocht u vragen hebben, wilt u dan mailen naar projectafstandenadoptie@minjenv.nl ?

Bericht van de commissie onderzoek naar Binnenlandse afstand en adoptie

Eerder hebben we in deze Nieuwsbrief aandacht gegeven aan de start van de commissie die onder leiding van prof. Micha de Winter onafhankelijk onderzoek doet naar afstand en adoptie in de periode 1956-1984. Omdat de commissie zoveel mogelijk belanghebbenden wil bereiken, heeft zij ons gevraagd éénmalig een bericht te mogen plaatsen in deze Nieuwsbrief. Hieronder leest u het betreffende bericht van de Commissie Binnenlandse afstand en adoptie (CBAA).

Afgelopen oktober is de commissie Binnenlandse afstand en adoptie gestart met haar werkzaamheden. De commissie vindt het van belang om transparant te zijn en belanghebbenden regelmatig te informeren over de stand van zaken van haar onderzoek. Als u graag op de hoogte blijft van het onderzoek van de commissie dan kunt u zich abonneren op het Bulletin van de Commissie.

Dit kan door een email te sturen naar: Bulletin@cbaa.nl, met het bericht dat u zich wilt abonneren op het Bulletin. Het eerste Bulletin zal in april 2023 verschijnen.

Het mailadres Bulletin@cbaa.nl is uitsluitend bedoeld voor aanmeldingen voor het Bulletin.

Vragen over het onderzoek van de commissie kunt u mailen naar: info@cbaa.nl

Commissie onderzoek naar Binnenlandse afstand en adoptie

Contact

Wilt u in contact komen met het team Familie bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, dan kunt u mailen naar projectafstandenadoptie@minjenv.nl. Ook als u graag telefonisch contact wilt.