Nieuwsbrief Duurzame Zorg - Januari

In de nieuwsbrief Duurzame Zorg staan ontwikkelingen over duurzaamheid in de zorg. De nieuwsbrief is een gezamenlijke productie van de leden van de regiegroep Duurzame Zorg. De regiegroep bestaat uit bestuurders en experts uit verschillende (overkoepelende) organisaties. Zij richten zich op de ondersteuning van zorgorganisaties bij de ontwikkeling en uitvoering van plannen om zo de resultaten die zijn genoemd in de Green Deal te realiseren.

Initiatieven, ontwikkelingen en evenementen kunnen gedeeld worden met de redactie via duurzamezorg@minvws.nl.

Voorwoord Leon Wever: ‘2020 een belangrijk jaar voor klimaatambities in de zorg’

Leon Wever is programmadirecteur Duurzame Zorg bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het jaar 2020 is begonnen. Een belangrijk jaar voor de klimaatambities in de zorg. Over precies 10 jaar wil de zorgsector haar CO2-uitstoot gehalveerd hebben. Dit staat in het klimaatakkoord. Komend jaar moet duidelijk worden welke stappen de zorg daarvoor gaat zetten en hoe we de investeringen gaan betalen en terugverdienen. 2020 is ook het jaar waarin steeds meer partijen van de Green Deal Duurzame Zorg concreet aan de slag gaan met duurzaam inkopen, het terugdringen van medicijnresten in het water en het ‘vergroenen’ van de omgeving. Het barst van de initiatieven. We kunnen van elkaar leren. Daarvoor is verbinding en samenwerking tussen verschillende partijen belangrijk. Ook VWS wil daarin een rol spelen, samen met de landelijke brancheorganisaties. Het komende jaar zullen nog meer partijen de Green Deal Duurzame Zorg ondertekenen. Het is bewonderingswaardig om (een nieuwe generatie) zorgverleners zich te zien inspannen voor zowel gezonde patiënten als een gezond milieu.

Reductie medicatieverspilling in het Erasmus MC door inzet robot

Medicatieverspilling is één van de grootste hobbels op de weg naar circulaire gezondheidszorg. In de ziekenhuisapotheek van het Erasmus MC is alvast een grote sprong gemaakt, dankzij de invoering van de PillPick medicatierobot. Deze robot automatiseert het verpakken, verzamelen en uitgeven van medicatie per patiënt. De medicatie wordt dagelijks geleverd voor een periode van 24 uur. Ongebruikte medicatie (bijvoorbeeld door vroegtijdig ontslag van de patiënt) gaat retour naar de ziekenhuisapotheek en wordt teruggeplaatst in de robot. Daarna kan de medicatie opnieuw uitgegeven worden voor een andere patiënt. Dit betekent dat, in tegenstelling de huidige situatie in de meeste ziekenhuizen, grote hoeveelheden geleverde maar ongebruikte medicatie niet meer weggegooid wordt. Hierdoor helpt de ziekenhuisapotheek het tegengaan van verspilling van medicatie in het Erasmus MC. Bekijk de video

EVZ zoekt medewerkers betrokken bij zorgvastgoed

Het Expertisecentrum Verduurzaming Zorg (EVZ) is op zoek naar medewerkers die betrokken zijn bij het verduurzamen van zorgvastgoed. Het EVZ ondersteunt zorgorganisaties bij het maken van routekaarten. Deze routekaarten dienen als hulpmiddel bij de verduurzaming van zorgvastgoed. Om zorgorganisaties van kennis en informatie te voorzien is het EVZ op zoek naar betrokken vastgoedmedewerkers. Contactgegevens kunnen worden doorgegeven via een online vragenlijst.

 

Congres Zorg(en) om Water: ‘De water- en zorgsector komen elkaar niet vanzelfsprekend tegen’

November 2019 vond het congres Zorg(en) om Water plaats, een initiatief van het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) en het Noord-Nederlands Netwerk Medicijnresten in het Water.

‘Bij HANNN zetten we ons in voor een regio waarin mensen gezond oud kunnen worden. We brengen partijen bij elkaar en proberen zo kennis, maatschappij en het bedrijfsleven te verbinden’. Hanneke Lestestuiver, projectmedewerker Voeding en Gezonde Leefomgeving bij HANNN, vertelt over de totstandkoming van het netwerk tussen verschillende partijen in Noord-Nederland die zich in willen zetten om de hoeveelheid medicijnresten in het oppervlaktewater in de regio te verminderen.

‘Partijen vinden elkaar niet zomaar. Zeker de water- en zorgsector komen elkaar niet vanzelfsprekend tegen. Tijdens het symposium Medicijnresten in Water (Provincie Drenthe) op Wereldwaterdag 2018 bleek dat beide sectoren voor een groot aantal vraagstukken staat als het gaat om medicijnresten in het water. Het zoeken naar oplossingen bleek lastig, want een goede verbinding tussen de sectoren ontbrak. Toen bovendien werd geconstateerd dat de gezondheidsbevorderende leefomgeving een missende schakel was in de aanpak van medicijnresten in het water, kwam de boodschap bij HANNN terecht.’ Die nam vervolgens het initiatief en benaderde een aantal Noord-Nederlandse partijen. Een kick-off sessie vond plaats, en het Netwerk Medicijnresten Noord-Nederland was geboren.

Tijdens het congres Zorg(en) om Water bezegelden de 18 partijen de samenwerking door het ondertekenen van een convenant. Hierin staan de onderlinge afspraken van het samenwerkingsverband beschreven. Zo willen de partijen concrete pilots en projecten opstarten, beschikbare kennis en data delen en knelpunten en oplossingen onder de aandacht brengen.

Meer weten?

Energie-eisen voor nieuwbouw (BENG) gepubliceerd

De eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) zijn gepubliceerd in het Staatsblad. BENG stelt drie eisen aan nieuwe gebouwen om het energiegebruik te verlagen. BENG moet zorgen voor betere energieprestaties van alle nieuwe gebouwen. Dat levert een belangrijke bijdrage aan de klimaatdoelen van Parijs en de afspraken in het klimaatakkoord. Lees meer

Coalitie geneesmiddelensector onderzoekt internationale productieketen

Geneesmiddelenbedrijven en zorgverzekeraars hebben de handen ineen geslagen om de internationale productieketen voor geneesmiddelen in kaart te brengen. Hiermee willen zij beter inzicht krijgen in de risico’s voor mens en milieu bij medicijnproductie. Lees meer

 

Congres: Climate Change and Health (21 maart)

Op 21 maart 2020 vindt het congres Climate Change and Health plaats in het Amsterdam UMC. ‘In 2009 (inmiddels 10 jaar geleden!) verklaarde The Lancet klimaatverandering als de grootste bedreiging van deze eeuw voor onze wereldwijde gezondheid. In de afgelopen 10 jaar is er steeds meer bekend geworden over de relatie tussen klimaatverandering en gezondheid, en inmiddels is duidelijk dat het bestrijden van klimaatverandering tegelijkertijd een van de grootste kansen voor gezondheidsverbetering is (The Lancet, Watts et al., 2015). Waarom wordt dan toch zelden gesproken over de gezondheidsaspecten van klimaatverandering? De wetenschap is het erover eens. Nu de medische wereld nog!’ Bekijk het programma en meld je aan.

Ziekenhuis Assen zet verslavingszorg in tegen roken

Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen gaat verslavingsartsen inzetten om mensen van het roken af te helpen. Het is de eerste keer in Nederland dat dit gebeurt. Er komt een verslavingspoli met een verslavingsarts en een longarts aan het hoofd. Normaal gesproken staan gespecialiseerde verpleegkundigen aan het hoofd van zo’n poli. Lees meer

 

Week van de Circulaire Economie 2020

Volgende week start de Week van de Circulaire Economie 2020, een initiatief van Versnellingshuis Nederland Circulair!. Tijdens deze landelijke campagneweek krijgen goede voorbeelden een podium, ontmoeten professionals vanuit bedrijven en overheden elkaar en krijgen startende ondernemers concrete handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan. Meer dan 150 evenementen zullen deze week plaatsvinden. Bekijk het programma.

 

Lerende netwerken Eten+Welzijn over gezonde en duurzame maaltijden

Stichting Eten + Welzijn organiseert komend jaar in samenwerking met het Voedingscentrum lerende netwerken. De bijeenkomsten gaan over het thema ‘Gezonde en duurzame maaltijden’. Aan bod komt onder andere de vertaling van duurzame richtlijnen naar het voedingsaanbod van jouw organisatie. In totaal worden er vijf bijeenkomsten georganiseerd. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 3 maart a.s. Meer informatie